Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_MOT_00102 - Voorstel tot motie van raadslid Jos D'Haese: Evaluatie aanpassing tramnet gezien onder meer de chaos op tram 8

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_MOT_00102 - Voorstel tot motie van raadslid Jos D'Haese: Evaluatie aanpassing tramnet gezien onder meer de chaos op tram 8 2019_MOT_00102 - Voorstel tot motie van raadslid Jos D'Haese: Evaluatie aanpassing tramnet gezien onder meer de chaos op tram 8

Motivering

Indiener(s)

Jos D'Haese

Gericht aan

Ben Segers

Tijdstip van indienen

wo 11/12/2019 - 22:52

Toelichting

In een motie die door alle democratische partijen van Borgerhout ondertekend en unaniem gestemd werd, uitte de districtsraad op 21 oktober 2019 haar ongerustheid over de hertekening van het Antwerpse tramnet. De raad vroeg om opnieuw een rechtstreekse verbinding te voorzien vanuit Borgerhout (buurt Collegelaan) en oud-Borgerhout naar het stadscentrum, om tram 8 op het huidige traject te laten rijden naar Antwerpen-Zuid en buslijn 31 opnieuw in te richten.

Bovendien vroeg de raad om een concreet en doeltreffend communicatieplan op te maken zodat alle reizigers op voorhand en op de dagen na de wijziging geïnformeerd worden.

Op 9 december onderging de nieuwe dienstregeling haar eerste test en bleken de bezorgdheden van de districtsraad terecht. Niet alleen was er sprake van chaos op de perrons, zeker in premetrostation Astrid, als gevolg van de gebrekkige communicatie door De Lijn. Ook bleek er te weinig capaciteit te zijn om alle reizigers van Astrid naar Antwerpen-Zuid te vervoeren, met overvolle trams als gevolg.

De districtsraad van Borgerhout herhaalt daarom haar vraag aan het college van burgemeester en schepenen om bij de Lijn aan te dringen op een snelle evaluatie, best al in maart, van de wijzigingen op het Antwerpse tramnet en in het bijzonder de terugval in de dienstverlening van De Lijn in Borgerhout. Deze wijziging te evalueren na 4 maanden samen met het districtsbestuur en reizigers. We verwachten dat de lijn hier online en offline reizigers bevragen naar de tevredenheid, reizigerstellingen uitvoert, de werkelijke overstap en nieuwe reistijden voor de verschillende soorten reizigers meet (kinderen, jongeren, senioren, werkenden,…), de werkelijke frequentie en capaciteit analyseert alsook meet welke reizigers afhaken omwille van de nieuwe regeling.

Initiatiefrecht

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.