Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_MOT_00103 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Zwarte verkeerspunten in Borgerhout

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_MOT_00103 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Zwarte verkeerspunten in Borgerhout 2019_MOT_00103 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Zwarte verkeerspunten in Borgerhout

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Ben Segers

Tijdstip van indienen

wo 11/12/2019 - 22:55

Toelichting

Op vrijdag 6 december raakte bekend dat Vlaanderen er 100 extra zwarte verkeerspunten (zie bijlage) bijheeft sinds de laatste meting (https://wegenenverkeer.be/gevaarlijke-punten). Dit is een tragisch cijfer dat noopt tot actie.

Vlaams Minister van Openbare werken Lydia Peeters maakte bekend dat dit voornamelijk te wijten is aan hoe ongevallen van fietsers, voetgangers en motorfietsers worden meegerekend. Waarom een verkeerspunt als zwart wordt aangeduid werd helaas recent bewezen door het dodelijke en tragisch ongeluk op 11 december. Hierbij werd een 11-jarige fietser uit het leven gegrepen op een zo'n zwart kruispunt in Aalst. Elk ongeval is er één teveel en stimuleert het gebruik van alternatieve vervoerswijzen niet.

Hoe wordt de score berekend? Het Agentschap Wegen en Verkeer baseert zich op de ongevalsgegevens van 3 jaar: 2015-2017. Voor het berekenen van gevaarlijke punten wordt gebruik gemaakt van de 531-score. Een gewicht van 5 voorgeven aan elk dodelijk gewond slachtoffer; 3 aan elk zwaargewond slachtoffers; 1 aan elk lichtgewond slachtoffer. 

Op de lijst (zie bijlage) prijkt Borgerhout met minstens 6 verschillende punten. 1 van deze punten staat helaas in de top 10 met hoogste prioriteit (42,6) nl. het kruispunt met de Binnensingel, Luitenant Lippenslaan, Noordersingel, Plantin en Moretuslei. Alle gevaarlijke punten zijn dan ook nog in beheer van het Gewest.

Als district kunnen we niet langs de zijlijn blijven staan. Straten die we zelf aanleggen richten we zo verkeersveilig mogelijk in. Maar voor de zwarte verkeerspunten zijn we ook afhankelijk van het Vlaamse Gewest en andere actoren.

Omdat deze motie een gekende problematiek aankaart, voegt raadslid Koen Van Roey nog een amendement toe waabij gevraagd wordt aan het Agentschap Wegen en Verkeer de besparingen worden teruggeschroefd en dat extra middelen worden voorzien om de doorlooptijd te verkorten van PVC - dossiers met zwarte punten (2019_AM_00150). 

 

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Art. 1 De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om versneld werk te maken van het wegwerken van de zwarte verkeerspunten in Borgerhout. In afwachting vragen we een snelle invoering van extra verkeersmaatregelen die de veiligheid van deze kruispunten verhoogd maar ook andere maatregelen: het algemeen invoeren van venstertijden, conflictvrij maken van kruispunten, handhaving,...

Art. 2 De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer om versneld werk te maken in het wegwerken van de zwarte verkeerspunten in Borgerhout. In afwachting vragen we de snelle invoering van extra verkeersmaatregelen die de veiligheid van deze kruispunten verhoogd maar ook andere maatregelen: het algemeen invoeren van venstertijden, conflictvrij maken van kruispunten,... 

Art. 3 De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Vlaamse Regering dat de besparingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer worden teruggeschroefd en dat extra middelen worden voorzien om de doorlooptijd (behandeling en implementatie) van PCV-dossiers met zwarte punten te verkorten.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 21 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding.

Stemden Ja:N-VA, Vlaams belang, Groen, PVDA, S.pa
Stemden Nee:Open VLD
Hebben zich onthouden:CDenV

Toevoegen  :

 Art. 3

De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Vlaamse Regering dat de besparingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer worden teruggeschroefd en dat extra middelen worden voorzien om de doorlooptijd (behandeling en implementatie) van PCV-dossiers met zware punten te verkorten.