Terug districtsraad Borgerhout

ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat

B-punten

District Borgerhout

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties