Terug
Gepubliceerd op 24/02/2020

2020_CBS_01645 - Cultuur. Boek en Letteren - Gebruiksvoorwaarden onbemande openingsuren bibliotheek Bist - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/02/2020 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2020_CBS_01645 - Cultuur. Boek en Letteren - Gebruiksvoorwaarden onbemande openingsuren bibliotheek Bist - Goedkeuring 2020_CBS_01645 - Cultuur. Boek en Letteren - Gebruiksvoorwaarden onbemande openingsuren bibliotheek Bist - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 § 3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Argumentatie

Om gebruik te kunnen maken van de onbemande openingsuren in bibliotheek Bist zullen bezoekers zich op voorhand moeten registreren en zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn aanvullend op het bestaande huishoudelijk reglement, gebruikersreglement en retributiereglement van de Antwerpse openbare bibliotheken.

Artikel 1 bepaalt de voorwaarden om toegang te krijgen tot de bibliotheek tijdens onbemande uren. Gebruikers moeten ouder zijn dan 18 jaar, lid zijn van de bibliotheek en mogen geen openstaande bibliotheekschulden of tijdelijke uitsluiting hebben. Kinderen onder de 18 jaar kunnen enkel binnen onder begeleiding van een ouder, grootouder of voogd.

Artikel 2 specifieert de onbemande openingsuren, met de opmerking dat deze uren in de loop van het proefproject kunnen wijzigen.

Artikel 3 licht de veiligheidsmaatregelen toe. De bestaande huisregels blijven geldig en worden geafficheerd in de bibliotheek. Daarnaast voorziet de bibliotheek cameratoezicht en een toegangscontrolesysteem door middel van de lidkaart. Bij een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden kan de toegang tot de bibliotheek tijdens de onbemande uren ingetrokken worden. Indien de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden, kan de stad beslissen om het proefproject stop te zetten en de toegang van alle gebruikers in te trekken.

Artikel 4 verduidelijkt dat in het kader van dit proefproject de bibliotheek geanonimiseerde gegevens van de gebruikers zal verwerken en hen kan vragen om mee te werken aan een gebruikersonderzoek.

Aanleiding en context

Op 25 juni 2018 (jaarnummer 482) keurde de gemeenteraad de aanpassingen aan het gebruikersreglement van de stedelijke openbare bibliotheken goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 787) keurde de gemeenteraad de aanpassingen aan het retributiereglement van de stedelijke openbare bibliotheken goed.

Op 20 december 2019 (jaarnummer 10600) keurde het college het proefproject met onbemande openingsuren in bibliotheek Bist goed.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken, cultuur- en culturele ontmoetingscentra

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gebruiksvoorwaarden tijdens de onbemande openingsuren in bibliotheek Bist goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.