Terug districtsraad Borgerhout

ma 23/11/2020 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
lokaal sportbeleid

B-punten

District Borgerhout

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties