Terug districtsraad Borgerhout

ma 26/10/2020 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

AG VESPA

Stadsprojecten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal sportbeleid
communicatie
Burger- en buurtinitiatieven

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

Stadsontwikkeling

Mobiliteit

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen