Terug college van burgemeester en schepenen

vr 04/06/2021 - 09:00 Hofstraat

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

B-punten

Financiën, aankopen en facturatie

Financiën - bijzonder rekenplichtige

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

milieuvergunningen

stedenbouwkundige vergunningen / algemeen

stedenbouwkundige vergunningen / bouwen

stedenbouwkundige vergunningen / verkavelen

B-punten

milieuvergunningen

stedenbouwkundige vergunningen / algemeen

stedenbouwkundige vergunningen / bouwen

stedenbouwkundige vergunningen / toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

besluitvorming

beleidsondersteunend team

districtswerking

B-punten

externe relaties

beleidsondersteunend team

juridische dienst

districtswerking

Personeel & Organisatie

B-punten

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten stad

FIN/JUR

Onderhoud

Stadsprojecten

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

A - IVA Kinderopvang

Jeugd

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Stafdienst

Kinderopvang

Sport

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Financiën

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / bezwaren

Fiscaliteit / vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

B-punten

business en innovatie / economie en ondernemingen

klantencontacten en dienstverlening

stafdienst

visit Antwerpen

Maatschappelijke veiligheid

A-punten

Sociale interventie

B-punten

Stafdienst

Sociale dienstverlening

A-punten

Atlas

Welzijn

B-punten

Welzijn

Stadsbeheer

A-punten

bijzondere opdrachten en feestmateriaal

markten en foren

publiek domein en vergunningen / evenemententeam

stadsreiniging

stafdienst

B-punten

bijzondere opdrachten en feestmateriaal

exploitatie en facilitair beheer

groen en begraafplaatsen

stadsreiniging

voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Overige