Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08621 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Regie kinderopvang. Onderwijs - Herbestemmen van vijf verlaten stedelijke kinderdagverblijven tot private kinderopvang of stedelijke school - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Verdaagd