Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08712 - Ondersteuning. Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning - Sint intrede. Zaterdag 13 november 2021. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08712 - Ondersteuning. Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning - Sint intrede. Zaterdag 13 november 2021. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring 2021_CBS_08712 - Ondersteuning. Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning - Sint intrede. Zaterdag 13 november 2021. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen. 

Argumentatie

Dit jaar komt de Sint op zaterdag 13 november 2021 aan op het ponton aan het Steenplein in de stad Antwerpen. De effectieve aankomst is voorzien rond 13.50 uur. De live uitzending start rond 13.30 uur. De opbouw start deels op woensdag 10 november 2021. Aangezien donderdag 11 november 2021 een feestdag is, start de opbouw dit jaar één dag vroeger dan de voorgaande jaren. De afbraak gebeurt onmiddellijk na het evenement en wordt grotendeels op zaterdag 13 november afgerond.

De officiële ontvangst en begroeting door de burgemeester gebeuren op het ponton aan het Steenplein. Hierna wandelt de Sint verder richting Grote Markt. Vanaf de Ernest Van Dijckkaai wordt de gebruikelijke stoet gevormd om dan verder via de Suikerrui naar de Grote Markt te gaan. Tot slot is er de traditionele speech op het balkon van het stadhuis.
De 'oude' cruiseterminal onder de hangars wordt dit jaar als backstage gebruikt. Deze wordt na de Sint intrede buiten werking gesteld en afgebroken. Voor deze locatie is er op dat moment geen retributiereglement meer van toepassing. Aangezien de Sint intrede een productie is in samenwerking met de stad Antwerpen, worden er voor het gebruik van de 'oude' cruiseterminal geen kosten aangerekend. 

Om het publiek zo goed mogelijk te informeren, wordt de locatie en route zo veel mogelijk verspreid via de verschillende kanalen van VRT en de stad Antwerpen.
Op de Grote Markt wordt een scherm geplaatst om iedereen de mogelijkheid te bieden de aankomst van de Sint goed te volgen. Er staat eveneens een podium waar de kinderen vanaf 13.00 uur kunnen genieten van een optreden van de KetnetBand en andere figuren uit Ketnet-series. De beelden op de Grote Markt zijn zonder geluid aangezien op dat moment de KetnetBand daar optreedt. 

Er zullen twee tolken Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn op de Grote Markt die instaan voor een simultane vertaling van zowel de liedjes van de KetnetBand, als van de speech van de Sint. Aangezien deze tolken door de renovatie niet op de gebruikelijke plaats kunnen staan in het stadhuis, zullen ze tijdens de speech te zien zijn op het scherm op de Grote Markt. 

Programma:
uurprogramma
13.00 uurde wachtende kinderen genieten van een optreden van de KetnetBand op de Grote Markt
13.35 uurstart van de live uitzending
13.45 uuraankomst van de Sint aan het ponton, begroeting door de burgemeester en vorming van de stoet 
14.05 uurvertrek van de stoet richting Grote Markt
14.45 uuraankomst op de Grote Markt en begroeting vanop het balkon van het stadhuis
15.00 uureinde van de live uitzending


De intrede van de Sint wordt op zaterdag 13 november 2021 live uitgezonden op één vanaf 13.35 uur. Er zijn verschillende herhalingsuitzendingen waarvan er één wordt getolkt voor doven en slechthorenden.

Een volledig veiligheidsdossier wordt opgesteld door de firma To B-Seen in overleg met politie en brandweer.

De VRT biedt een aantal genodigden na afloop van de Sint intrede een receptie aan.

De stad Antwerpen verleent haar medewerking door:

 • inzet van personeel en middelen;
 • het plaatsen en ophalen van de nadars langs het parcours;
 • de buurtbewoners en horeca rond het parcours te informeren aan de hand van een bewonersbrief;
 • terrasinperking van horecazaken en handelspanden om de veiligheid op het parcours te kunnen garanderen; 
 • gratis gebruik van de parking cruiseterminal en het Steenplein;
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal voor leveren van nadars, feestmateriaal, watervoorzieningen en elektriciteitsmateriaal; 
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging voor leveren en ledigen van afvalcontainers en het reinigen van het parcours en de eventsite vooraf en na afloop; 
 • inzet van de dienst Stadsontwikkeling/Beheer en Operaties/Interventies voor het verwijderen van banken;
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen van twee tractors met bestuurder;
 • het betalen van de vergoeding voor de inzet van de eerste hulppost, het opstellen en verdelen van de bewonersbrieven en de tolken Vlaamse Gebarentaal;
 • het bemiddelen van het gratis ter beschikking stellen van een aantal omkleedruimtes voor de deelnemers aan de stoet in het nieuwe Havenhuis;
 • het gratis ter beschikking stellen van een parking op kaaivlakte naast het Margueriedok/Loodswezen voor de productie en een aantal genodigden vanaf woensdag 10 november tot en met zaterdag 13 november 2021.

Verkeersmaatregelen:

1. Parkeerverbod:

 • van donderdag 11 november 2021 tot en met zaterdag 13 november 2021: het volledige Steenplein;
 • van donderdag 11 november 2021 tot en met zaterdag 13 november 2021: de Ernest Van Dijckkaai tussen de Suikerrui en de Willem Ogierplaats;
 • op zaterdag 13 november 2021: de Ernest Van Dijckkaai tussen de Haverstraat en de Vleeshuisstraat langs beide zijden;
 • op zaterdag 13 november 2021: de Jordaenskaai tussen de Vleeshuisstraat en de Zakstraat langs beide zijden.

2. Algemeen rijverbod:

 • van donderdag 11 november 2021 tot en met zaterdag 13 november2021: het volledige Steenplein;
 • op zaterdag 13 november 2021: de Scheldekaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet.  

De site van de Sintintrede wordt na het evenement onmiddellijk gereinigd door de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging. Zij volgen de stoet met een veegwagen.

De waterbus en het veer kunnen niet aanmeren aan het ponton Steenplein van 12.00 uur tot 14.45 uur omdat dit exclusief in gebruik zal genomen worden in functie van de Sint intrede.

De voorbije jaren waren er tijdens de Sintintrede bedrijven die in de onmiddellijke omgeving van de evenementensite reclame maakten zonder betalend partnership aan te gaan. Dit is oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bedrijven waarmee de VRT wel een partnership heeft aangegaan. Deze betalende partners zijn nodig om het evenement realiseerbaar te houden. Daarom wordt toestemming gevraagd om binnen onderstaande perimeter op zaterdag 13 november 2021 tussen 12.00 uur en 15.30 uur geen ambulante standen of
reclameacties op het openbaar domein toe te laten.
De perimeter omvat volgende straten:

 • Steenplein;
 • de volledige kaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet; 
 • Suikerrui en alle naastgelegen straten tussen de Vlasmarkt en de Palingbrug; 
 • de Grote Markt en naastgelegen straten.

De bezoekers worden aangeraden via de website van Ketnet en de stad Antwerpen met het openbaar vervoer naar de stad Antwerpen te komen. Op deze websites wordt ook de website 'Slim naar Antwerpen' vermeld. 

Dit evenement wordt volgens het opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen ingedeeld in categorie 2 (co-organisatie).

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd de nominatieve ondersteuning goedgekeurd. Voor de organisatie van de Sint intrede en in het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt er met dit besluit een ondersteuning toegekend en uitbetaald aan de VRT ten bedrage van 156.157,00 EUR.

De uitbetaling zal gebeuren in één bedrag, na ontvangst van de betoelagingsaanvraag van de VRT.

Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van de stad Antwerpen. Het evenement heeft een grote uitstraling. Het is ondertussen een vaste waarde op de Antwerpse evenementenkalender geworden en bracht de voorbije jaren telkens meer dan 10.000 bezoekers (gezinnen met jonge kinderen) naar de stad Antwerpen. Het was telkens weer een kwalitatief sterk, familie-gericht evenement.

Door dit evenement en zijn rechtstreekse uitzending is de stad Antwerpen ondertussen alom gelinkt aan de jaarlijkse intrede van de Sint. De uitzending heeft een breed bereik en brengt gedurende twee uur lang de stad Antwerpen op een mooie en gezinsvriendelijke manier op de nationale televisie.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader zoals goedgekeurd door het college op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) ingedeeld in categorie 2 (publiek evenement in co-organisatie met de groep stad Antwerpen) en wordt dus vrijgesteld van alle kosten en retributies (inname openbaar domein, inname ligplaats in de stadshaven, logistiek materiaal, nutsverbruik, opkuis, afvalcontainers, parkeerverbodsborden en verwijderen straatmeubilair).

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed. 

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen, en manifestaties 2021-2025 goed. 

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor het tijdelijk verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het stedelijk reglement op de toelagen vastlegt.

Aanleiding en context

In de zitting van 25 juni 2018 (jaarnummer 445) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de VRT goed om de Sinterklaasintredes te organiseren van 2018 tot en met 2024.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd de nominatieve ondersteuning goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

Alle nodige documenten voor de opmaak van de bestelbon zijn door de organisatie aangeleverd en toegevoegd aan de bestelbon.

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9832) keurde het college het algemeen principe voor het uitbetalen van toelagekredieten exploitatiebudget aan derden goed. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De volgende kosten werden reeds goedgekeurd door de administratie:

 • hulppost van Het Vlaamse Kruis vzw, Battelsesteenweg 315 te 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0410.937.827 voor 1.279,10 EUR inclusief btw met bestelbonnummer 4005473382;
 • doventolken SignUp en Co vzw, Helleweide 20 te 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer 0889.735.468 voor 1.566,95 EUR inclusief btw met bestelbonnummer 4005473337;
 • distributie bewonersbrieven Windistributie bvba, Borsbeeksesteenweg 70 te 2100 Antwerpen, ondernemingsnummer  0525.643.592 voor 249,26 EUR inclusief btw met bestelbonnummer 4005473390.

De kosten van de KetnetBand zijn voor rekening van VRT. 

De kosten voor het veiligheidsdossier worden door de productiemaatschappij Sylvester Productions gedragen. 

Adviezen

Agev-overleg - Noodplanning Gunstig advies

De voorwaarden en richtlijnen zoals besproken in het AGEV overleg en de eventuele bijkomende voorwaarden van de hulp- en veiligheidsdiensten dienen gevolgd te worden.

Voor de opening van het evenement wordt een veiligheidsrondgang georganiseerd met aanwezigheid van de verschillende disciplines.

Ook de maatregelen, genomen door hogere overheden, die de verspreiding van het coronavirus tegengaan, zoals beschreven in de geldende Ministeriële Besluiten, omzendbrieven, politieverordeningen en protocols, zijn van toepassing. De organisator ziet er op toe dat deze nageleefd worden tijdens de duur van het evenement (van opbouw tot afbouw) zoals de maatregelen op dat moment gelden.

Mobiliteit en parkeren - Buurtparkeren Gunstig advies
Stadshavendienst Gunstig advies

extra voorwaarden werden bij de digitale evenementenaanvraag opgeladen als bijlage. 

Protocol Gunstig advies
AG Vespa -Stadsprojecten Gunstig advies
Business en innovatie Gunstig advies

Mits de omliggende handel en horeca op tijd op de hoogte worden gebracht en zij steeds zichtbaar en bereikbaar blijven voor klanten.

Taxi's Gunstig advies
Bevolkingszorg Gunstig advies

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid. 

Er wordt een medisch dispositief geadviseerd dat bestaat uit:  2 ziekenwagens, 2 BLS ploegen, 3 hulpverleners, 1 verpleegkundige.

Voor de opening van het evenement wordt een veiligheidsrondgang georganiseerd met aanwezigheid van de verschillende disciplines.

Ook de maatregelen, genomen door hogere overheden, die de verspreiding van het coronavirus tegengaan, zoals beschreven in de geldende Ministeriële Besluiten, omzendbrieven, politieverordeningen en protocols, zijn van toepassing. De organisator ziet er op toe dat deze nageleefd worden tijdens de duur van het evenement (van opbouw tot afbouw) zoals de maatregelen op dat moment gelden.

Toerisme Gunstig advies
AG Vespa - Vastgoedverhuring en ruimtebeheer Gunstig onder voorwaarden

1.    Het Steenplein en de stadskaai 21 worden ter beschikking gesteld in de staat zoals ze zich bevinden op 11 november 2021, voor de organisatie van de Sint Intrede, zoals beschreven in het e-formulier 152185

2.    Het terrein wordt ter beschikking op 11 november - 13 november 2021, zonder dat een stilzwijgende verlenging mogelijk is.

3.    Beschadigingen aan de openbare weg en/of private eigendommen, alsmede vervuilingen zijn ontoelaatbaar; de gebruiker laat het terrein netjes en in zijn oorspronkelijke staat achter; hij moet alle eventuele schade vergoeden.

4.    Het gebruik van het terrein geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid; de gebruiker wordt verantwoordelijk gesteld voor alle mogelijke ongevallen en hij dient de nodige maatregelen te treffen om deze te voorkomen; de stad wijst alle verantwoordelijkheid af.

5.     De poorten van de waterkeringmuur moeten steeds bereikbaar zijn om het eventueel openen en/of sluiten toe te laten.

6.    De noodweg langs de Schelde en de Scheldekaaien vanaf de Scheldestraat, in noordelijke richting, met inbegrip van de inrit, moet te allen tijde toegankelijk blijven voor de weggebruikers en een vrije doorgang van ten minste 4 meter breed en hoog moet worden gewaarborgd voor de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten.

7.    De gebruiker houdt rekening met het feit dat de manifestatie wordt georganiseerd in een zone waar overstromingsgevaar bestaat; hij kan geen enkele schadevergoeding eisen bij een eventuele overstroming.

8.    De stad Antwerpen neemt geen bewakingsplicht op zich. De gebruiker staat zelf in voor een degelijke en onafgebroken bewaking; hij is alleen aansprakelijk, ter algehele ontlasting van de stad Antwerpen, voor alle schade en ongevallen, die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan gelijk wie of wat veroorzaakt zouden worden als gevolg van het gebruik van het terrein.

9.    De gebruiker sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af die de risico’s dekt die een dergelijk evenement met zich meebrengt. 

10.    De poorten van de waterkeringsmuur moeten steeds bereikbaar zijn om het eventueel openen en/of sluiten toe te laten.

11.    Andere manifestaties op eenzelfde locatie en datum mogen niet gestoord worden.

Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Het gemiddelde geluidsniveau (gemeten als LAeq,15min) mag niet hoger zijn dan 85 dB(A). Het maximum geluidsniveau (gemeten als LAmax,slow) mag niet hoger zijn dan 92 dB(A).

Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB.

Dierenwelzijn Gunstig onder voorwaarden

De stedelijke dienst dierenwelzijn heeft kennis genomen van het evenement ‘Sintintrede’ dat plaatsvindt op 13 november 2021 in 2000 Antwerpen en verleent positief advies op voorwaarde dat volgende richtlijnen strikt worden nageleefd: 

•    De koetsiers moeten volgende documenten bij zich hebben tijdens het evenement: een bewijs dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant en de koetsiers gedekt zijn tijdens het evenement, een kopie van het paspoort en een gezondheidsattest van de in te zetten paarden. Dit attest moet afgeleverd worden door een dierenarts en mag maximum 1 maand oud zijn. Het attest moet volgende gegevens bevatten: de paarden verkeren in goede gezondheid, de paarden zijn vrij van parasieten of hebben recent een antiparasitaire behandeling ondergaan, de paarden zijn gevaccineerd tegen griep en zijn geschikt om te worden ingezet. 

•    De paarden moeten volgende verzorging krijgen: 10 minuten rust na een werktijd van 60 minuten, de paarden moeten tijdens de rust voldoende beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en moeten voldoende drinkwater krijgen. 

•    De aanwezige dieren worden niet blootgesteld aan muziek of lawaai dat hen angstig kan maken.

•    De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving.

•    De organisator zorgt zelf voor het verwijderen van uitwerpselen van de paarden en eventueel ander afval tijdens de gehele rondrit. 

•    De organisator zorgt ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren niet in het gevaar komt. 

De koets moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

•    De wielen van de wagen moet op het loopvlak voorzien zijn van rubber beslag, maar mag geen luchtbanden hebben. 

•    De wagen moet getrokken worden door één of twee paarden met een minimale schofthoogte van 147 cm. 

•    De maximale last die voortgetrokken mag worden, zijnde de totaalsom van het gewicht van de wagen, de passagiers en de koetsiers moet beantwoorden aan de volgende regel: op vlakke weg 3 x zijn eigen gewicht.

•    De koetsiers moeten de rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden en de ondergrond die hij of zij betreden om de veiligheid van de paarden en het publiek te vrijwaren. 

Art. 17bis. § 1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd. (3) § 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op : 1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat; 2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn; 3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd. (3)

Indien aan bovenvermelde verplichtingen niet wordt voldaan of een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, behoudt de stad Antwerpen zich het recht voor de vergunning in te trekken.

Brandweer - Preventie Gunstig advies

Brandweer merkt op dat dit advies geen betrekking heeft op de controle/het nazicht van de naleving van de vereiste maatregelen om de verspreiding van COVID 19 te voorkomen.

De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven. 

Link naar standaardvoorwaarden: https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenementen

Bijkomende voorwaarden en info bij de standaardvoorwaarden nr. 2121 - wand of omheining van uitsluitend volledig losse en met de hand verplaatsbare elementen.

Aan de doorgangen voor het publiek door de wandelzone van de Sint, zijn stewards aanwezig die in geval van nood de nadars open zetten zodat de uitgangen vlot bereikbaar worden voor het publiek. 

De brandweg langs het Steen dient te allen tijde vrij te zijn. 


Alle nooduitgangen en doorgangen doorheen de nadars dienen op hoogte gesignaleerd worden met tekst-aanduiding en pictogrammen zodat deze te allen tijde zichtbaar zijn. 

In functie van de nuttige oppervlakte van de Grote Markt adviseert Brandweer Zone Antwerpen om het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, te beperken tot 4000 personen. 

Voor de overige betrokken delen bij het evenement adviseert Brandweer zone Antwerpen om het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, te beperkten tot max. 2 personen per nuttige bruikbare m².

Aandacht bij standaardvoorwaarden nr. 2124 - grote tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, tribune, podium of gelijkaardig) met meer dan een gelijkvloers niveau of een totale oppervlakte groter dan 60 m² (meer dan 100 personen) of - voor een tribune - met meer dan 100 zit- of staanplaatsen.

Steenplein - noodtrap en podium over de waterkeringsmuur; de organisator dient een attest betreffende de stabiliteit kunnen voorleggen welke opgesteld werd door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme. De noodtrap mag niet als tribune gebruikt worden en dient te allen tijde vrij te blijven om ingezet te kunnen  worden als nooduitgang. 

De organisator moet voor het podium een attest betreffende de stabiliteit kunnen voorleggen opgesteld door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.

De overige constructies (kranen, kabelbanen, (reclame)torens,…) dienen gekeurd te worden door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.

De constructies op de volledige site dienen afdoende beschermd en/of afgeschermd te worden zodat het niet mogelijk is om erin te klimmen.


Aandacht bij evenementen op de Grote Markt en/of de Kaasrui te Antwerpen.

Het podium met backstage staat in de vrije doorgang voor brandweerwagens. Dit kan uitzonderlijk toegestaan worden op voorwaarde dat een vrije doorgang wordt voorzien die voor het stadhuis en achter het podium loopt. Op deze weg mogen geen hindernissen zijn en mag niet doodlopend zijn. De draaistralen van minimaal 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant moeten gegarandeerd zijn. De vrije doorgang achter het podium dient overal minstens 6m te bedragen. In deze zone mag niets opgesteld worden. De vlaggenmasten tegen de gevels achter het podium dienen verwijderd te worden. Het meubilair van de terrassen Den Engel en Den Bengel dienen op 1 minuut verwijderd kunnen worden. De herassen en nadars ter hoogte van de doorgangen voor de hulpdiensten mogen niet slotvast gemaakt worden. 

Aandacht bij standaardvoorwaarden nr. 2183 - potentieel risico-evenement

De organisator neemt de nodige en voldoende maatregelen op het gebied van massabeheersing (crowd control) om drummen en gevaarlijk dichte concentraties van personen in het publiek te voorkomen en tijdig ongedaan te maken.

De organisator weet op elk moment hoeveel publiek aanwezig is op de afgesloten evenementensite. Bij oververzadiging van de afgesloten evenementensite communiceert de organisator dit op verschillende locaties naar het publiek (indien nodig ook buiten de evenementensite).

De organisator zorgt voor systeem van publieksinformatie dat eenvoudige boodschappen aan het publiek kan bezorgen. De informatiebronnen zijn strategisch opgesteld zodat ze kunnen bijdragen tot de massabeheersing.

Gadgets, snoepgoed,… dienen uitgedeeld te worden aan het publiek. Het is niet toegestaan om deze in het publiek te gooien. 

In de doodlopende zone aan de Suikerrui (ter hoogte van de ‘Buildrager’) dienen stewards voorzien worden. Deze zone dient door de organisatie in de diepte (t.h.v. de Kaasstraat) tijdig te kunnen worden afgesloten zodat geen overcrowding voordoet. De organisator dient de nodige maatregelen te nemen om deze zone tijdig af te sluiten.

district Antwerpen Gunstig advies
Politiezone Antwerpen - Openbare orde - evenementen Gunstig advies

De organisator dient zich te houden aan de adviezen opgelegd door de politiediensten. Deze zullen opgeladen worden als bijlage bij de digitale evenementenaanvraag. 

Logistiek - bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig advies

Standaardvoorwaarden 

Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de gemeenteraadsbesluiten van 16 en 17 december 2019 (jaarnummers 715 en 716) wordt voldaan.

Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het evenement of de opname. Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad. 

De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement.

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname.

Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator.

De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname

(de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd. 

Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend. 

Het is verboden confetti of serpentines uit te delen.

Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf, enz.).

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen.

Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het aanvraagformulier staat. 

De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

De retributie voor het leveren en ledigen van afvalcontainers van de stad bedraagt 7,00 EUR per container van 240 liter en 27,00 EUR per container van 1.100 liter inhoud. 

Voor elke lediging tijdens het evenement, rekent de stad een bijkomend bedrag van 7,00 EUR of 27,00 EUR aan per geledigde container.

EFMF - evenementen - acquisitie Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0303 - Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A
2BRS030301 - Tradities en sterkhouders

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie door de stad Antwerpen en de VRT van de Sint intrede, zoals hierboven beschreven, op zaterdag 13 november 2021 in Antwerpen goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven. 

Deze goedkeuring kan vervallen indien de hogere overheid beslist maatregelen te nemen of te verlengen in functie van de bescherming van de volksgezondheid, meer bepaald ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus. Indien omwille van deze maatregelen een wijziging van de evenementenplanning noodzakelijk is, kan deze goedkeuring eveneens komen te vervallen. De stad Antwerpen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien dergelijke maatregelen genomen of verlengd worden.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning van 156.157,00 EUR goed aan De Vlaamse Radio- en televiesieomroeporganisatie nv, Auguste Reyerslaan 52 te 1030 Schaarbeek.

Artikel 3

Het college beslist om in afwijking van de betalingsregeling voorzien in het collegepunt van 27 november 2015 (jaarnummer 09823) het toelagebedrag eenmalig volledig uit te betalen.

Artikel 4

Het college keurt de afvaardiging goed van de burgemeester om de Sint te verwelkomen in Antwerpen. 

Artikel 5

Het college keurt goed dat op zaterdag 13 november 2021 tussen 12.00 uur en 15.30 uur ambulante standen of reclameacties van mensen en/of ondernemingen die geen partnership hebben met de organisatie van de Sint intrede, niet worden toegelaten binnen deze perimeter:

 • Steenplein;
 • de volledige kaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet; 
 • Suikerrui en alle naastgelegen straten tussen de Vlasmarkt en de Palingbrug; 
 • de Grote Markt en naastgelegen straten.

Artikel 6

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
SB/BOF
 • gratis ter beschikking stellen van het aangevraagde materiaal;
 • gratis transport van het aangevraagde materiaal;
 • gratis opbouw en afbouw van het gevraagde materiaal;
 • gratis ter beschikking stellen van vuilniscontainers en de lediging ervan;
 • gratis ter beschikking stellen van stroom- en watervoorziening;
 • plaatsen van de nodige infoborden langs het parcours, de parkings, fietsenstallingen en aan de startsite;
 • plaatsen van nadars langs het parcours.  
LP/OO/EV
 • toezicht houden tijdens het evenement;
 • maatregelen nemen voor het parkeervrij maken van de straten langs het parcours;
 • toelating voor het plaatsen van wegwijzers en signalisatie;
 • afsluiten van de gevraagde straten en locaties noodzakelijk voor de organisatie van het evenement;
 • begeleiding van de deelnemers;
 • bemanning van de kruispunten;
 • maken van mobiliteitsafspraken met De Lijn;
 • geen toelating verlenen voor terrasuitbreiding aan horecazakenuitbaters rond het parcours;
SB/GB
 • twee tractors ter beschikking te stellen; 
 • de nodige chauffeurs ter beschikken te stellen voor het besturen van de tractors.
OS/Horeca en detailhandel
 • de horeca langs het parcours informeren;
 • de terrasuitbreidingen aan de horecauitbaters langs het parcours verbieden tijdens de opbouw en tijdens het evenement zelf. 
OS/Marketing en Communicatie
 • het opstellen en drukklaar maken van de bewonersbrief;
 • het drukken van de bewonersbrief;
 • bekendmaking van het evenement via de beschikbare stedelijke communicatiekanalen steeds mits toestemming van VRT.
SW/Mobiliteitsadvies en ondersteuning
 • bekendmaking van de mobiliteitsafhandeling via het kanaal 'Slim naar Antwerpen';
 • de parkinguitbaters langs het parcours informeren van de genomen verkeersmaatregelen. 

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sint intrede VRT

De Vlaamse Radio- en televisieomroeporganisatie nv
Auguste Reyerslaan 52
1030 Schaarbeek

Ondernemingsnummer: 0244.142.664
rekeningnummer: BE89 3751 1173 4985
156.157,00 EURbudgetplaats: 5373000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2BRS030301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070719
budgetperiode: 2100
4505129393