Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08560 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Bilbao - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08560 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Bilbao - Kennisneming 2021_CBS_08560 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Bilbao - Kennisneming

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone is het college bevoegd voor de vastlegging en aanrekening van de uitgaven en de kosten.

Argumentatie

In 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst (MOU) gesloten tussen Politiezone Antwerpen en Ertzaintza (Baskische politie). Daarin werd overeengekomen dat de overeenkomst na vijf jaar opnieuw bevestigd moet worden door beide korpsleidingen. De korpschef dient daarom deze dienstreis te leiden. Hiernaast zal de focus van de toekomstige samenwerking in 2022 op de speciale eenheden liggen waardoor enkele medewerkers van de dienst Arrestatie-Eenheid van Politiezone Antwerpen eveneens uitgenodigd werden om concrete afspraken te maken rond het opleidingsaanbod voor zowel Politiezone Antwerpen als Ertzaintza.  

De gepresteerde uren worden aangerekend als arbeidstijd.

Juridische grond

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten voorziet in artikel III.IV.1 en artikel III.IV.2 het recht op opleiding.

Artikel III.IV.1 Het personeelslid heeft recht op informatie, opleiding en voortgezette opleiding zowel wat alle aspecten betreft die nuttig zijn voor de taakuitvoering in de politiediensten, als om te voldoen aan de vereisten inzake functioneringsevaluatie, bevordering en baremische loopbaan.

Artikel III.IV.2 Het personeelslid moet zich op de hoogte houden van de evoluties in de materies waarmee hij beroepsmatig belast is.

Ministeriële omzendbrief GPI 26bis van 27 april 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de politiediensten, waarin onder meer wordt bepaald dat de financiële tussenkomst wordt beoordeeld door de korpschef, rekening houdend met de graad van nuttigheid van de opleiding, met de te bereiken doelstellingen en de kredieten waarover hij beschikt.

Aanleiding en context

Van 10 tot en met 12 november 2021 (drie dagen) nodigt Ertzaintza (politiekorps Baskenland) Politiezone Antwerpen uit voor een uitwisselingsbezoek in Bilbao (Spanje). Het is aangewezen dat volgende medewerkers deelnemen aan dit uitwisselingsbezoek:

Naam Voornaam Graad Sigel
Muyters Serge HCP PZA/OND/HC
Heeren  Karl  CP PZA/OND/HC/STAF
Bryssinckx Jan CP PZA/OP/OPS/OS/AE
Van Hoey Vincent INP PZA/OP/OPS/OS/AE/T3

Algemene financiële opmerkingen

  • de verblijfs- en vervoerskosten bedragen 2.501,10 EUR (vrij van btw) en kunnen verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_03 van de gewone politiebegroting 2021, waar voldoende krediet beschikbaar is;
  • de metro- en taxikosten bedragen 400,00 EUR (vrij van btw) en kunnen verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_03 van de gewone politiebegroting 2021, waar voldoende krediet beschikbaar is;
  • de toeristenbelasting bedraagt 160,00 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_03 van de gewone politiebegroting 2021, waar voldoende krediet beschikbaar is;
  • de maaltijdvergoeding bedraagt 835,200 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_03 van de gewone politiebegroting 2021, waar voldoende krediet beschikbaar is.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de beslissing van de korpschef waarbij, in uitvoering van omzendbrief GPI 26bis, Serge Muyters, Karl Heeren, Jan Bryssinckx en Vincent Van Hoey toestemming krijgen voor de dienstreis georganiseerd door Ertzaintza te Spanje van 10 tot en met 12 november 2021 (drie dagen).

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Verblijfs- en vervoerskosten

Robins Travel

Prins Boudewijnlaan 7C,
bus 102
2550 Kontich

Rekeningnummer:
BE11 2200 2313 5748

Ondernemingsnummer:
BE0452.101.855

2.501,10 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100

4006058758
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Metro- en taxikosten:

Karl Heeren

(442500761)

Rekeningnummer:
BE21 0634 8399 7703

400,00 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100

4006058759

Omschrijving

 Bedrag Boekingsadres   Bestelbon

Maaltijdvergoeding:

Karl Heeren

(442500761)

Rekeningnummer: 
BE21 0634 8399 7703

208,80 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100

4006058759

Omschrijving

Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Maaltijdvergoeding:

Serge Muyters

(442347480)

Rekeningnummer:
BE43 9731 4133 5401

208,80 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:  2100
4006058760

Omschrijving

Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Maaltijdvergoeding:

Jan Bryssinckx

(442497933)

Rekeningnummer:
BE28 1030 4489 6520

208,80 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:  2100
4006058761

Omschrijving

Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Maaltijdvergoeding:

Vincent Van Hoey

(445927588)

Rekeningnummer:
BE92 7506 9833 8023

208,80 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:  2100

4006058762

Omschrijving

Bedrag  Boekingsadres Bestelbon 

Toeristenbelasting:

Karl Heeren

(442500761)

Rekeningnummer: 
BE21 0634 8399 7703

40,00 EUR (vrij van BTW) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058759

Omschrijving:

Bedrag  Boekingsadres Bestelbon 

Toeristenbelasting

Serge Muyters

(442347480)

Rekeningnummer:
BE43 9731 4133 5401

40,00 EUR (vrij van BTW) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR 
budgetperiode:  2100
4006058760

Omschrijving

Bedrag  Boekingsadres Bestelbon 

Toeristenbelasting

Jan Bryssinckx

(442497933)

Rekeningnummer:
BE28 1030 4489 6520

40,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058761

Omschrijving

Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Toeristenbelasting:

Vincent Van Hoey

(445927588)

Rekeningnummer:
BE92 7506 9833 8023

40,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058762