Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08723 - Project 5G-Blueprint - Deelname stad Antwerpen aan de Advisory Board van het consortium - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08723 - Project 5G-Blueprint - Deelname stad Antwerpen aan de Advisory Board van het consortium - Goedkeuring 2021_CBS_08723 - Project 5G-Blueprint - Deelname stad Antwerpen aan de Advisory Board van het consortium - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor de stad Antwerpen is het belangrijk om te participeren in de adviesraad ('Advisory Board') om op die manier dit project mee te kunnen volgen. Doelstelling is om in een vroeg stadium kennis te verwerven van die 5G technologie en de mogelijkheden die dit kan bieden om deze technologie te gebruiken in verkeersmanagementtoepassingen in de toekomst.

De 'Advisory Board Members' hebben onder meer volgende taken :

  • deelnemen aan een aantal interviews;
  • lezen van de project deliverables en hier feedback over geven;
  • deelnemen aan een aantal vergaderingen en workshops waarbij visie vanuit eigen perspectief gevraagd wordt op een aantal deelaspecten van het project;
  • opvolgen van de pilootdeelprojecten.

Het project wordt opgevolgd binnen de afdeling beheer en operaties van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling, waarbij er voorgesteld wordt dat de directeur beheer en operaties of zijn vervanger deelneemt aan de adviesraad.  

Om effectief te kunnen deelnemen dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden ondertekend. Aan de deelname zijn er voor de stad geen financiële verplichtingen verbonden. 

Aanleiding en context

In 2019 werd een door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorstel voor het project 5G-Blueprint ingediend voor het H2020 programma van de Europese Unie. In maart 2020 werd dit project goedgekeurd en het werd effectief opgestart in oktober 2020. 

De doelstelling van het project is het ontwerpen en valideren van een blue print met een technische architectuur, een business model en een governance model voor het gebruik op 5G technologie. Hierbij wordt gespecifieerd dat dit tele-operated transport bij het passeren van de landsgrenzen zonder onderbreking moet werken.

Er werd een consortium van 28 bedrijven en organisaties samengesteld. Deze zullen gezamenlijk vanuit hun verschillende specialiteiten en disciplines het project uitvoeren.  Naast dit uitvoerende consortium werd er ook een tweede consortium met 9 bedrijven en organisaties als advisory board voorzien. De stad Antwerpen werd uitgenodigd om hierin te participeren.

In het project wordt voorzien om de technologie ook in de praktijk te testen en te evalueren. Hiervoor werden volgende use cases gedefinieerd:

  • Geautomatiseerde controle van binnenvaartschepen;
  • Geautomatiseerde besturing voor docking van vrachtwagens in de haven;
  • Overname vanop afstand van de controle van vrachtwagens bij overgang van de landsgrenzen;
  • Faciliteren van Platooning van vrachtwagens

Deze use cases zullen uitgevoerd worden op diverse locaties zowel in België als in Nederland.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010303 - Verkeersmanagement

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met het consortium 5G-Blueprint goed en keurt goed dat de directeur beheer en operaties (of zijn vervanger) van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling namens de stad Antwerpen zal deelnemen aan de adviesraad binnen dit project.  

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2021_Collaboration_Agreement_consortium5GBlueprint_stadAntwerpen.pdf