Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08741 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08741 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring 2021_CBS_08741 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7, §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

In artikel 9 tot 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 staan de voorwaarden opgesomd waaraan een kandidaat-exploitant moet voldoen om een vergunning voor IBP te kunnen krijgen. Het totaal aantal vergunningen is onbeperkt, waarbij het college slechts één vergunning per exploitant kan verlenen.
De aanvraagdossiers van Deron Lilia en ANM Services zijn volledig en in orde. Het college dient bijgevolg deze aanvraag goed te keuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanleiding en context

In juni en oktober 2021 ontving de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) volgende aanvragen voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBP):

Onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal voertuigen
Vergunning taxi en/of verhuurdienst van voertuig
met bestuurder vóór 2020
Deron, Lilia0769.810.410
één (1)nee
ANM Services0772.937.570één (1)nee

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan:

Naam Ondernemingsnummer Aantal voertuigen Looptijd
Deron, Lilia0769.810.410
één (1)29 oktober 2021 tot en met 28 oktober 2026
ANM Services0772.937.570één (1)29 oktober 2021 tot en met 28 oktober 2026


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.