Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08612 - Ontvangst - Afscheid welstandscommissie en verwelkoming kwaliteitskamer op donderdag 9 december 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08612 - Ontvangst - Afscheid welstandscommissie en verwelkoming kwaliteitskamer op donderdag 9 december 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08612 - Ontvangst - Afscheid welstandscommissie en verwelkoming kwaliteitskamer op donderdag 9 december 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De dienst Bestuurszaken/Team stadhuis geeft gunstig advies voor deze ontvangst. Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Aanleiding en context

In zitting van 17 februari 2000 (jaarnummer 2356) keurde het college de aanstelling van de welstandscommissie goed. Deze commissie brengt advies uit aan het college over de ruimtelijke kwaliteit van architectuurprojecten bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. In zitting van 31 januari 2014 (jaarnummer 1021) keurde het college de aanstelling van de nieuwe leden van de welstandscommissie goed. Op 13 maart 2020 werd de integrale kwaliteitskamer opgericht (246 2020_CBS_02496). De kwaliteitskamer zal niet enkel de beeldkwaliteit en de architecturale verschijningsvorm van een project behandelen, maar heeft het kwalitatief ruimtelijk beleid binnen stadsontwikkeling als onderwerp, dus ook stedenbouw, openbaar domein, infrastructuur, erfgoed. De integrale kwaliteitskamer zal de stadsbouwmeester ondersteunen in de uitvoering van zijn mandaat en vervangt de voormalige welstandscommissie. De leden van de integrale kwaliteitskamer werden aangesteld op 30 april 2020 (2020_CBS_03858 Bestek GAC_2019_01040).

Gevraagd wordt om de leden van de welstandscommissie te bedanken voor hun jarenlange inzet en de nieuwe leden van de integrale kwaliteitskamer welkom te heten tijdens een ontvangst in het  Felixpakhuis op donderdag 9 december 2021 om 17.45 uur.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 225,00 EUR (4,50 EUR x 50 personen):

  • 150,00 EUR (3,00 EUR x 50 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 75,00 EUR (1,50 EUR x 50 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 17 augustus 2018 (jaarnummer 7486) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2017_00051, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In zitting van 10 augustus 2018 (jaarnummer 7343) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC/2017_00094, raamcontract leveren koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren goed. 

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de viering goed voor het afscheid van de leden van de welstandscommissie om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet en om de nieuwe leden van de integrale kwaliteitskamer welkom te heten tijdens een ontvangst in het Felixpakhuis op donderdag 9 december 2021 om 17.45 uur,  mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan .

Artikel 2

Het college keurt goed dat de voorzitter van AG VESPA,  schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.