Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08618 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 3 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08618 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 3 - Goedkeuring 2021_CBS_08618 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 3 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 41, lid 2, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

AG Vespa stelde de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 op, overeenkomstig de richtlijnen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de autonome gemeentebedrijven, beslist door de Vlaamse regering op 22 december 2017.  

AG Vespa stelde de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 op overeenkomstig de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Antwerpen.

Juridische grond

Artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de bepalingen van titel 4 van het decreet met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten en de bepalingen over het opmaken en aanpassen van het meerjarenplan ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven .

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Aanleiding en context

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa) brengt de voor de volgende jaren verwachte opbrengsten en uitgaven samen in een meerjarenplan en stelt deze op met inachtneming van de evolutie van de activiteiten van de onderneming.

De aanpassingen aan het meerjarenplan worden door AG Vespa ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed.

Op 29 november 2019 stelde de raad van bestuur van AG Vespa  het meerjarenplan van AG Vespa 2020-2025 van AG Vespa vast.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 736) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa goed.

Op 23 oktober 2020 stelde de raad van bestuur van AG Vespa de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa vast.

Op 24 november 2020 (jaarnummer 651) keurde de gemeenteraad de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa  goed.

Op 28 mei  2021 stelde de raad van bestuur van AG Vespa de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa vast.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 386) keurde de gemeenteraad de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa  goed.

Op 29 oktober 2021 wordt de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa voorgelegd aan de raad van bestuur van AG Vespa ter vaststelling.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Vespa goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.