Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08631 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum aan de Stroom. Organisatie 'Full Circle' - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08631 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum aan de Stroom. Organisatie 'Full Circle' - Goedkeuring 2021_CBS_08631 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum aan de Stroom. Organisatie 'Full Circle' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56, §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Argumentatie

Het evenement kadert binnen de jongerenwerking ‘MAS in Jonge Handen’ waar het principe voor en door jongeren centraal staat. Jong Antwerps talent krijgt een kans binnen de muziek- en museumprogrammatie gedurende de volledige avond.

Een belangrijke doelstelling van deze samenwerking is het aantrekken van een nieuw en jong (25 – 40 jaar) publiek. Een verderzetting/uitbreiding dus van de MAS in Jonge Handen werking.

De inhoud van de expo 'Luister' sluit goed aan bij de interesses van deze bezoekers.

De museumzaal is geopend van 20.00 uur tot 01.00 uur met aangepaste programmatie in de vorm van silent disco. Daardoor ontdekken en beleven de bezoekers de collectie op een bijzondere, auditieve manier. De muziekkeuze wordt ingegeven door het inhoudelijke thema van de expo.  

Naast het nachtleven wil 'Full Circle' de bezoekers ook toegang geven tot culturele pijlers in de binnenstad die de avond openen. Het MAS werd sinds de editie van 2018 uitgekozen als één van die locaties en blijft zich profileren als een museum dat de jongerenkaart durft trekken. Ook in 2021 is er een duidelijke koppeling met de collectie en het MAS als museum en blijft 'voor en door jongeren' centraal staan.

Als extra zouden de deelnemers overdag gratis toegang krijgen tot de andere museumzalen, zodat ze alle MAS expo’s kunnen verkennen.

Aanleiding en context

In samenwerking met de organisatie van ‘Full Circle’ organiseert het Museum aan de Stroom (MAS) op woensdag 10 november 2021 het evenement ‘Full Circle’, een jaarlijks festival in Antwerpen dat verschillende nachtclubs op één avond samenbrengt onder één toegangsticket. Eén ticket geeft dit jaar (2021) toegang tot dertien verschillende locaties. Net zoals de editie in 2019 geeft het MAS het startschot van het evenement en zorgt het MAS voor een culturele noot in de programmatie.

Toegangstickets voor het evenement kunnen gekocht worden via de organisatie van 'Full Circle'. Het programma vindt plaats in de wandelboulevard van het MAS, van het gelijkvloers tot op de derde verdieping en in de museumzaal op de derde verdieping (expo 'Luister').

Omwille van de voorbereiding van het evenement wordt het MAS woensdag 10 november 2021 vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur gesloten voor het publiek.

Personen die in het bezit zijn van een geldig voorverkoop ticket van ‘Full Circle’ krijgen de mogelijkheid om de museumzalen van het MAS gratis te bezoeken op woensdag 10 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur en van 20.00 uur tot 01.00 uur tijdens het evenement.

Volgende veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor een goed verloop van het evenement:

  • het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld op 300 op eenzelfde moment;
  • sluiting van het Panorama (dakterras) en wandelboulevard vanaf de vierde verdieping;
  • permanente aanwezigheid van een evenementenverantwoordelijke;
  • inzet van de reguliere externe bewakingsfirma in de wandelboulevard, de museumzalen en de MAS site, ondersteund door personeel van 'Full Circle'.

In functie van een goed en veilig verloop van het evenement, neemt de organisatie van 'Full Circle' de nodige maatregelen in samenspraak met het MAS.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden verrekend via AG Culturele Instellingen Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010104 - Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de organisatie van 'Full Circle' op woensdag 10 november 2021, van 20.00 uur tot 01.00 uur, in het Museum aan de Stroom goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat het Museum aan de Stroom (museumzalen, wandelboulevard en Panorama) op woensdag 10 november 2021 van 17.00 uur tot 20.00 uur sluit voor het publiek.

Artikel 3

Het college keurt goed dat op woensdag 10 november 2021 de wandelboulevard tot op de derde verdieping en de museumzaal op de derde verdieping van het Museum aan de Stroom vanaf 20.00 uur enkel toegankelijk zijn voor personen die in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.