Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08608 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars 35ste Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08608 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars 35ste Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring 2021_CBS_08608 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars 35ste Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Het optreden van de Antwerpse stadstrommelaars, gevraagd door het district Berchem, is in overeenstemming met de principes van de afsprakennota en kan goedgekeurd worden.

Juridische grond

In zitting van 2 april 2021 (jaarnummer 2644) keurde het college de afsprakennota 2021 van de Antwerpse stadstrommelaars goed. Het korps kan bijkomende optredens verzorgen op vraag van de stad. De kosten voor de bijkomende optredens worden gedragen door de organisator.

Aanleiding en context

Op zondag 21 november 2021 organiseert het Berchemse Sinterklaascomité, Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem, voor de 35ste keer de Berchemse Sinterklaasstoet. Voor deze gelegenheid wordt de medewerking gevraagd van de Antwerpse Stadstrommelaars. De kosten voor deelname van de Antwerpse Stadstrommelaars worden geraamd op maximum 360,00 EUR. De kosten worden gedragen door de organisator, Berchems Sinterklaascomité. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de Antwerpse stadstrommelaars hun medewerking verlenen aan de Sinterklaasstoet op zondag 21 november 2021 in Berchem, rekening houdend met de geldende richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.