Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08695 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2021. Golf 8 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08695 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2021. Golf 8 - Kennisneming 2021_CBS_08695 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2021. Golf 8 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De variabele indicatoren die via de Antwerpse monitor van 8 november 2021 tot en met de week van 20 december 2021 (golf 8) worden bevraagd, zijn:

 • impact meten van de coronacrisis en quarantaine op de Antwerpenaar;
 • perceptie van de communicatie en maatregelen vanuit de stad Antwerpen tijdens de coronaperiode;
 • peilen naar de mate waarin Antwerpenaars meegaan in de versoepelingen en in hoeverre zij kennis hebben van de geldende maatregelen en versoepelingen;
 • hoe hebben Antwerpenaren zich geïnformeerd over de coronacrisis en -maatregelen;
 • kennis en bezoek van evenementen:
  • Studay;
  • LEES! Het Boekenfestival;
  • Smaakmeesters;
  • World Choir Games;
  • Reuzenstoet met Little Amal;
  • European Open;
  • Antwerp 10 Miles;
  • WK Wielrennen;
  • Winkelzondag;
 • kennis en bezoek musea (zit jaarlijks in golf 8):
  • Middelheimmuseum;
  • MAS;
  • M HKA;
  • MoMu of Modemuseum;
  • Rubenshuis;
  • Mayer van den Bergh museum;
  • Museum Plantijn-Moretus;
  • Letterenhuis;
  • Fotomuseum;
  • Vleeshuis;
  • Red Star Line Museum;
  • DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver;
 • kennis en gebruik van (jaarlijks in golf 8):
  • Atlas, integratie en inburgering;
  • Huizen van het Kind;
  • Gate15;
  • Webpunten;
  • Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen;
 • aanwezigheid van rookmelders in de woning;
 • bereik van wijk- en districtsbladen.

Aanleiding en context

Op 31 januari 2014 (jaarnummer 964) keurde het college de optimalisaties van de Antwerpse monitor goed en besliste dat de variabele indicatoren per golf aan het college ter kennisgeving worden voorgelegd.

Aan de hand van de input van de bedrijfseenheden, de kabinetten en de verschillende feedbackrondes is de stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing/Marketing en Communicatie/Strategie en Marktonderzoek, samen met de studiedienst Stadsobservatie, tot een indicatorenset gekomen die via de Antwerpse monitor gemonitord kan worden. Deze indicatorenset bestaat voor het grootste deel uit vaste indicatoren, die vast gedurende minstens één jaar bevraagd worden, en voor een deel uit variabele indicatoren, die tijdens één of twee golven bevraagd worden.

Op 10 september 2021 (jaarnummer 7338) nam het college kennis van de ad hoc indicatoren van golf 7.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS06 - Marketing en communicatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de volgende variabele indicatoren die via de Antwerpse monitor van 8 november 2021 tot en met de week van 20 december 2021 (golf 8) worden bevraagd:

 • impact meten van de coronacrisis en quarantaine op de Antwerpenaar;
 • perceptie van de communicatie en maatregelen vanuit de stad Antwerpen tijdens de coronaperiode;
 • peilen naar de mate waarin Antwerpenaars meegaan in de versoepelingen en in hoeverre zij kennis hebben van de geldende maatregelen en versoepelingen;
 • hoe hebben Antwerpenaren zich geïnformeerd over de coronacrisis en -maatregelen;
 • kennis en bezoek evenementen:
  • Studay;
  • LEES! Het Boekenfestival;
  • Smaakmeesters;
  • World Choir Games;
  • Reuzenstoet met Little Amal;
  • European Open;
  • Antwerp 10 Miles;
  • WK Wielrennen;
  • Winkelzondag;
 • kennis en bezoek musea (zit jaarlijks in golf 8):
  • Middelheimmuseum;
  • MAS;
  • M HKA;
  • MoMu of Modemuseum;
  • Rubenshuis;
  • Mayer van den Bergh museum;
  • Museum Platijn-Moretus;
  • Letterenhuis;
  • Fotomuseum;
  • Vleeshuis;
  • Red Star Line museum;
  • DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver;
 • kennis en gebruik van (jaarlijks in golf 8):
  • Atlas, integratie en inburgering;
  • Huizen van het Kind;
  • Gate15;
  • Webpunten;
  • Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen; 
 • aanwezigheid van rookmelders in de woning;
 • bereik van wijk- en districtsbladen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.