Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08613 - Ontvangst - European Creative Rooftop Network op woensdag 1 december 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08613 - Ontvangst - European Creative Rooftop Network op woensdag 1 december 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08613 - Ontvangst - European Creative Rooftop Network op woensdag 1 december 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De dienst Bestuurszaken/Team stadhuis geeft gunstig advies voor deze ontvangst. Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Aanleiding en context

Stad Antwerpen, dienst cultuur, trekt het project Dakkan, dat tot doel stelt zo veel mogelijk daken in de stad occasioneel en structureel te ontsluiten voor publiek. Met deze ambitie maakt de stad sinds november 2020 deel uit van het European Creative Rooftop Network. Dit is een consortium van negen steden en partners die via culturele activiteiten aandacht willen vestigen op daken als potentieel publiek domein. Het consortium bestaat uit drie steden (Faro, Chemnitz en Antwerpen) en zes non-profit organisaties. Het consortium werkt vier jaar lang samen (november 2020 tot november 2024) om nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het Europese daklandschap te bedenken, te creëren en te delen, en een groter gebruik van de daken van Europa te promoten als cultureel erfgoed en culturele podia, (semi)- publieke ontmoetingsplaatsen in de steeds klimaat robuuster wordende stad. Op woensdag 1 december 2021 is er een vergadering gepland in Antwerpen en gevraagd wordt om de deelnemers te ontvangen in het FelixArchief op voormelde dag om 15.45 uur.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 135,00 EUR (4,50 EUR x 30 personen):

  • 90,00 EUR (3,00 EUR x 30 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 45,00 EUR (1,50 EUR x 30 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 17 augustus 2018 (jaarnummer 7486) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2017_00051, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In zitting van 10 augustus 2018 (jaarnummer 7343) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC/2017_00094, raamcontract leveren koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren goed. 

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de deelnemers aan de bijeenkomst van het European Creative Rooftop Network  ontvangen worden  in het FelixArchief op woensdag 1 december 2021 om 15.45 uur, mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.