Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08660 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08660 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring 2021_CBS_08660 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Argumentatie

Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.

Juridische grond

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.

Aanleiding en context

De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.

Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Reguliere taken financiën
2SBS040101 - Fiscaliteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:

Vestigingen (raadsbesluit van 28 september 2020)
opbrengst kohier nummer 402 - aanslagjaar 2021166.203,04 EUR
opbrengst kohier nummer 403 - aanslagjaar 20218.290,00 EUR
opbrengst kohier nummer 421 - aanslagjaar 20217.304,00 EUR
opbrengst kohier nummer 422 - aanslagjaar 2021200,00 EUR
opbrengst kohier nummer 423 - aanslagjaar 20211.820,00 EUR
opbrengst kohier nummer 424 - aanslagjaar 2021128.249,25 EUR
opbrengst kohier nummer 425 - aanslagjaar 2021
2.087,50 EUR
opbrengst kohier nummer 434 - aanslagjaar 2021
43.490,69 EUR
opbrengst kohier nummer 417 - aanslagjaar 2020751,25 EUR
opbrengst kohier nummer 418 - aanslagjaar 20203.615,48 EUR
Vestigingen (raadsbesluit van 22 november 2016)

opbrengst kohier nummer 412 - aanslagjaar 2019328,65 EUR
opbrengst kohier nummer 413 - aanslagjaar 20192.027,00 EUR
subtotaal vestigingen364.366,86 EUR
Uitstallingen (raadsbesluit van 17 december 2019)
opbrengst kohier nummer 404 - aanslagjaar 2021357,00 EUR
opbrengst kohier nummer 426 - aanslagjaar 2021
1.740,00 EUR
opbrengst kohier nummer 427 - aanslagjaar 2021
150,00 EUR
subtotaal uitstallingen2.247,00 EUR
Vaste reclame (raadsbesluit van 29 juni 2020)
opbrengst kohier nummer 249 - aanslagjaar 202174.700,00 EUR
opbrengst kohier nummer 428 - aanslagjaar 2021
11.050,00 EUR
opbrengst kohier nummer 429 - aanslagjaar 202114.460,00 EUR
opbrengst kohier nummer 435 - aanslagjaar 2021507.900,00 EUR
Vaste reclame (raadsbesluit van 22 november 2016)

opbrengst kohier nummer 414 - aanslagjaar 201915.710,00 EUR
subtotaal vaste reclame623.820,00 EUR
Horeca (raadsbesluit van 20 september 2021)
opbrengst kohier nummer 360 - aanslagjaar 20214.565,63 EUR
opbrengst kohier nummer 361 - aanslagjaar 20214.548,89 EUR
opbrengst kohier nummer 444 - aanslagjaar 2021115.170,02 EUR
opbrengst kohier nummer 445 - aanslagjaar 20212.082,51 EUR
opbrengst kohier nummer 446 - aanslagjaar 20218.301,50 EUR
opbrengst kohier nummer 447 - aanslagjaar 20217.943,99 EUR
opbrengst kohier nummer 448 - aanslagjaar 2021291.222,44 EUR
opbrengst kohier nummer 449 - aanslagjaar 20219.635,76 EUR
opbrengst kohier nummer 450 - aanslagjaar 20217.294,79 EUR
opbrengst kohier nummer 451 - aanslagjaar 2021419.440,35 EUR
opbrengst kohier nummer 452 - aanslagjaar 202111.723,86 EUR
opbrengst kohier nummer 455 - aanslagjaar 202137.517,89 EUR
opbrengst kohier nummer 456 - aanslagjaar 20211.524,93 EUR
opbrengst kohier nummer 457 - aanslagjaar 20211.864,48 EUR
opbrengst kohier nummer 461 - aanslagjaar 202149.747,05 EUR
opbrengst kohier nummer 462 - aanslagjaar 20215.737,57 EUR
Horeca (raadsbesluit van 28 september 2020)
opbrengst kohier nummer 419 - aanslagjaar 2020625,64 EUR
Horeca (raadsbesluit van 16 oktober 2017)
opbrengst kohier nummer 372 - aanslagjaar 2019870,00 EUR
opbrengst kohier nummer 415 - aanslagjaar 2019380,00 EUR
subtotaal horeca980.197,30 EUR
Takelingen (raadsbesluit van 17 december 2019)
opbrengst kohier nummer 409 - aanslagjaar 202123.438,00 EUR
opbrengst kohier nummer 410 - aanslagjaar 202113.500,00 EUR
opbrengst kohier nummer 411 - aanslagjaar 202188,00 EUR
subtotaal takelingen37.026,00 EUR
Drijfkracht (raadsbesluit van 29 juni 2020)
opbrengst kohier nummer 405 - aanslagjaar 20212.080,15 EUR
opbrengst kohier nummer 430 - aanslagjaar 2021
2.470,28 EUR
opbrengst kohier nummer 431 - aanslagjaar 2021
11.739,64 EUR
opbrengst kohier nummer 420 - aanslagjaar 20203.137,75 EUR
Drijfkracht (raadsbesluit van 22 november 2016)

opbrengst kohier nummer 416 - aanslagjaar 20197.782,24 EUR
subtotaal drijfkracht27.210,06 EUR
Huis-aan-Huisreclame (raadsbesluit van 29 juni 2020)
opbrengst kohier nummer 407 - aanslagjaar 2021131.460,00 EUR
opbrengst kohier nummer 408 - aanslagjaar 20216.273,00 EUR
subtotaal huis-aan-huisreclame137.733,00 EUR
Uitbatingsvergunning (raadsbesluit van 29 juni 2020)
opbrengst kohier nummer 406 - aanslagjaar 20211.500,00 EUR
subtotaal uitbatingsvergunning1.500,00 EUR
Toeristische logies (raadsbesluit van 24 november 2020)
opbrengst kohier nummer 441 - aanslagjaar 2021513.287,60 EUR
opbrengst kohier nummer 442 - aanslagjaar 202135.145,60 EUR
opbrengst kohier nummer 443 - aanslagjaar 20217.645,05 EUR
opbrengst kohier nummer 459 - aanslagjaar 2021133.562,80 EUR
opbrengst kohier nummer 460 - aanslagjaar 2021
1.002,40 EUR
subtotaal toeristische logies690.643,45 EUR
Omgevingsvergunningen (raadsbesluit van 17 december 2019)
opbrengst kohier nummer 394 - aanslagjaar 2021172.385,00 EUR
opbrengst kohier nummer 395 - aanslagjaar 2021312.230,25 EUR
opbrengst kohier nummer 396 - aanslagjaar 2021142.678,87 EUR
opbrengst kohier nummer 438 - aanslagjaar 2021107.970,00 EUR
opbrengst kohier nummer 439 - aanslagjaar 2021130.874,78 EUR
opbrengst kohier nummer 440 - aanslagjaar 202110.700,55 EUR
subtotaal omgevingsvergunningen876.839,45 EUR
Tweede verblijven (raadsbesluit van 17 december 2019)
opbrengst kohier nummer 397 - aanslagjaar 20216.612,00 EUR
opbrengst kohier nummer 398 - aanslagjaar 2021
10.317,00 EUR
opbrengst kohier nummer 399 - aanslagjaar 202157.484,50 EUR
subtotaal tweede verblijven74.413,50 EUR
Rendez-voushuizen (raadsbesluit van 31 mei 2021)
opbrengst kohier nummer 432 - aanslagjaar 2021107.625,00 EUR
opbrengst kohier nummer 433 - aanslagjaar 20213.500,00 EUR
subtotaal rendez-voushuizen111.125,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Opbrengst uit kohieren 3.927.121,62 EUR budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 73x (verschillende)
functiegebied: 2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2100

Niet van toepassing