Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08570 - Omgevingsvergunning - OMV_2021135811. Lange Koepoortstraat 37- 41. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Afgevoerd