Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08664 - Bestek GAC_2020_01423 - Raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08664 - Bestek GAC_2020_01423 - Raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten - Gunning - Goedkeuring 2021_CBS_08664 - Bestek GAC_2020_01423 - Raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld en gerangschikt:

Nr.

Naam

Kwaliteit Concept- en visievorming

(50 ptn)

Technische Uitwerking Project (50 ptn)

Totaal/100

1

BULK ARCHITECTEN CVBA

44

43

87

2

KORTEKNIE STUHLMACHER ARCHITECTEN BV

41

43

84

3

FELT ARCHITECTUUR & DESIGN BVBA

44

39

83

4

TV ARCHITECTENBUREAU BART DEHAENE & CAROLINE LAMBRECHTS ARCHITECT, MERIJN MULLER ARCHITECT EN ROSIE VAN DER SCHANS ARCHITECT

41

41

82

5

DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN BV

44

37

 81 

6

AGWA BV CVBA

42

39

 81

7

TV ARCHITECT TANIA VANDENBUSSCHE BVBA & ARCHITECT ELS CLAESSENS BVBA

42

39

81

8

TV PIETER BEDAUX HOLDING BV & STUDIO NAUTA

47

34

81

9

PULS ARCHITECTEN BV

39

39

78

10

B-ILD ARCHITECTS BV

39

39 

78

11

TV ROOILIJN ARCHITECTUUR BVBA & MLA+ Architecture BV

38

38

76

12

TV POOT ARCHITECTUUR BV & SCHENK HATTORI ARCHITECTURE ATELIER BVBA

34

39 

73

13

HUB_ CVBA

36

35

71

14

 

DE SMET VERMEULEN ARCHITECTEN BVBA

34

34

68

15

NU ARCHITECTUURATELIER BVBA

34

33

67

  De opdracht wordt gegund aan de eerste 8 gerangschikte inschrijvers.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

  In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Aanleiding en context

  Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten werd niet openbare procedure GAC_2020_01423 uitgeschreven. Op 30 augustus dienden de volgende firma’s een offerte in:

  Naam

  Adres

  Ondernemingsnummer

  HUB_ CVBA

  RIJNKAAI 22 bus 201, 2000 ANTWERPEN

  0865186847

  NU ARCHITECTUURATELIER BVBA

  HAGELANDKAAI 51, 9000 GENT

  0539995337

  DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN BV

  BOMASTRAAT 10, 9000 GENT

  0810864966

  BULK ARCHITECTEN CVBA

  JOSEPH DECKERSLAAN 2-A, 2100 ANTWERPEN

  0861583197

  PULS ARCHITECTEN BV

  EUGEEN JOORSSTRAAT 50, 2140 ANTWERPEN

  0688548461

  AGWA BV CVBA

  PALEIZENSTRAAT 153, 1030 SCHAARBEEK

  0829834901

  FELT ARCHITECTUUR & DESIGN BVBA

  FORELSTRAAT 55 bus B, 9000 GENT

  0526980115

  TV ARCHITECT TANIA VANDENBUSSCHE BVBA & ARCHITECT ELS CLAESSENS BVBA

  ROZEMARIJNSTRAAT 21, 9000 GENT

  0845583939

  B-ILD ARCHITECTS BV

  ARDUINKAAI 37-39 bus 22, 1000 BRUSSEL

  0820966230

  KORTEKNIE STUHLMACHER ARCHITECTEN BV

  BAAN 74-2, 3011 CD + ROTTERDAM, NEDERLAND

  NL851367495B01

  TV ROOILIJN ARCHITECTUUR BVBA & MLA+ Architecture BV

  GITSCHOTELLEI 250 bus 24, 2140 ANTWERPEN

  0865524763

  DE SMET VERMEULEN ARCHITECTEN BVBA

  APOSTELHUIZEN 9, 9000 GENT

  0438984188

  TV POOT ARCHITECTUUR BV & SCHENK HATTORI ARCHITECTURE ATELIER BVBA

  JULES BORDETSTRAAT 29 bus 502, 2018 ANTWERPEN

  0552667693

  TV PIETER BEDAUX HOLDING BV & STUDIO NAUTA

  WALHALLALAAN 20, 3072 EX + ROTTERDAM, NEDERLAND

  NL001639447B11

  TV ARCHITECTENBUREAU BART DEHAENE & CAROLINE LAMBRECHTS ARCHITECT, MERIJN MULLER ARCHITECT EN ROSIE VAN DER SCHANS ARCHITECT

  LAAR 18, 2140 ANTWERPEN

  0824965402

  Algemene financiële opmerkingen

  Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten, op basis van bestek GAC_2020_01423, aan:

  Naam

  Adres

  Ondernemingsnummer

  DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN BV

  BOMASTRAAT 10, 9000 GENT

  0810864966

  BULK ARCHITECTEN CVBA

  JOSEPH DECKERSLAAN 2-A, 2100 ANTWERPEN

  0861583197

  AGWA BV CVBA

  PALEIZENSTRAAT 153, 1030 SCHAARBEEK

  0829834901

  FELT ARCHITECTUUR & DESIGN BVBA

  FORELSTRAAT 55 bus B, 9000 GENT

  0526980115

  TV ARCHITECT TANIA VANDENBUSSCHE BVBA & ARCHITECT ELS CLAESSENS BVBA

  ROZEMARIJNSTRAAT 21, 9000 GENT

  0845583939

  KORTEKNIE STUHLMACHER ARCHITECTEN BV

  BAAN 74-2, 3011 CD + ROTTERDAM, NEDERLAND

  NL851367495B01

  TV PIETER BEDAUX HOLDING BV & STUDIO NAUTA

  WALHALLALAAN 20, 3072 EX + ROTTERDAM, NEDERLAND

  NL001639447B11

  TV ARCHITECTENBUREAU BART DEHAENE & CAROLINE LAMBRECHTS ARCHITECT, MERIJN MULLER ARCHITECT EN ROSIE VAN DER SCHANS ARCHITECT

  LAAR 18, 2140 ANTWERPEN

  0824965402


  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten


  budgetplaats: diverse
  budgetpositie: 214, 221, 260 en 613
  functiegebied: diverse
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: diverse
  budgetperiode: 2100
  budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500 mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad

  per deelopdracht