Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08601 - Receptie- en representatiekosten - Terugbetaling kosten. Periode oktober 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08601 - Receptie- en representatiekosten - Terugbetaling kosten. Periode oktober 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08601 - Receptie- en representatiekosten - Terugbetaling kosten. Periode oktober 2021 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 3° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het financieel beheer behoort tot de bevoegdheid van het college.

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Reglement ‘receptie- en representatiekosten’ goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 maart 2004 (jaarnummer 495).

Aanleiding en context

In oktober 2021 werd een aanvraag tot terugbetaling voor gemaakte kosten ingediend.

Het reglement receptie- en representatiekosten maakt het mogelijk om voor gemaakte kosten waarvoor geen bestelbon kon worden opgemaakt, terugbetaling te vragen. Het reglement is van toepassing binnen de stad en de Lokale Politie Antwerpen. Voor de stad vallen enkel de burgemeester, de schepenen, de algemeen directeur, de financiëel directeur, de bedrijfsdirecteurs en de bestuurscoördinatoren van de districten onder deze regeling.

Receptie- en representatiekosten omvatten alle kosten die verband houden met recepties, openingen en ontvangsten, bezoeken en andere vormen van public relations in het belang van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010103 - Ondersteuning onafhankelijke diensten / mandatarissen / decretale graden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gemaakte kosten voor de periode oktober 2021 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

gemaakte onkosten voor oktober 2021

 

 

202,95 EUR

 

 

budgetplaats:5165000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2SBS010103A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA080110
budgetperiode:2100
4505129678