Terug
Gepubliceerd op 10/11/2021

2021_CBS_08531 - Klimaat & Leefmilieu - Antwoord aan IGEAN inzake toekomstvisie site Noord. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08531 - Klimaat & Leefmilieu - Antwoord aan IGEAN inzake toekomstvisie site Noord. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2021_CBS_08531 - Klimaat & Leefmilieu - Antwoord aan IGEAN inzake toekomstvisie site Noord. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad het Klimaatplan 2030 goed.

Op 20 september 2021 richtte IGEAN een brief aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag om uiterlijk op 29 oktober 2021 eventuele vragen, bedenkingen en opmerkingen op het eindrapport "Toekomstvisie Site Noord" te bezorgen.

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen beantwoordt de brief van IGEAN.
Het is aangewezen om op korte termijn in dialoog te treden met IGEAN over de “toekomstvisie site Noord” met het oog op het verkennen van eventuele optimalisaties.  

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief gericht aan IGEAN goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen