Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08598 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08598 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming 2021_CBS_08598 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Aanleiding en context

Tijdens week 43 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 43 (nieuwe vragen in grijstint):


Nummer   

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00229Sam Van RooyDienst Bestuurlijke Handhaving Bouwenschepen De Ridder de burgemeester
00231Anke Van dermeerschAfschaffing bus en tramhaltes in onze stadschepen Kennis
00232Anke Van dermeerschBuslijn 33 - Oostelijk deel in de toekomstschepen Kennis
00236
Anke Van dermeerschZigeunerkamp te Wilrijkde burgemeester
00237Filip DewinterVerkeerssituatie schoolstraat Linnaeusstraat Borgerhoutschepen Beels schepen Kennis
00239Peggy PootersPand aan de Kapelstraat 306 te 2660 Hobokenschepen De Ridder
00240Anke Van dermeerschVerplaatsing bushalte 'Dr. Veekmanslaan' op de Boomsesteenweg 95 naar 117schepen Kennis
00241Anke Van dermeersch
Problematische hygiënische situatie ter hoogte van Waalse kaai
schepen van Doesburg schepen De Ridder

00243
Ilse van DienderenMobiliteit in Antwerpen: cijfergegevens
schepen Kennis

00244
Peggy Pooters
Voorwaarden verkrijging De Lijn Abonnement
schepen Meeuws

00245Sam VoetenPanden Ten Eekhovenleischepen Kennis
00246Anke Van dermeerschTraject tijdelijke werkervaringschepen Meeuws
00247Caroline BastiaensData recyclageparken, recyclagepunten en pop-upsschepen van Doesburg
00248Anke Van dermeerschAanvraag - Subsidies Agentschap Natuur en Bosschepen De Ridder, schepen Kennis
schepen van Doesburg

00249Sam Van RooyVerkeersveiligheidsaudits opgesteld door Bert Van Tittelboom en Frank Roosesschepen Kennis de burgemeester
00253
Anke Van dermeersch
Lijnabonnementen niet OCMW-klanten
schepen Meeuws

00254Omar FathiOverzicht schoolvoorstellingen en schoolbezoeken musea/bibliothekenschepen Ait Daoud
00257
Ilse van Dienderen
RUPs: Doorrekening gemeenterlijke regiekosten opmaak aan (publiek-)private partij. Standaardovereenkomst: voor welke RUPs is deze toegepast?
schepen De Ridder


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.