Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08623 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Districtshuis Antwerpen, Harmonie, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen - Inrichting stadsloket en districtshuis. Los meubilair. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08623 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Districtshuis Antwerpen, Harmonie, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen - Inrichting stadsloket en districtshuis. Los meubilair. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet - Goedkeuring 2021_CBS_08623 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Districtshuis Antwerpen, Harmonie, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen - Inrichting stadsloket en districtshuis. Los meubilair. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Bij de verhuis van de districts- en loketwerking district Antwerpen van de Lange Gasthuisstraat naar zaal Harmonie bleek dat er een aantal losse meubels die oorspronkelijk gerestaureerd of herbruikt zouden worden, in een te slechte staat verkeerde.
Daarom werd er een bijkomende offerte gevraagd voor meubilair via de raamovereenkomst los meubilair. Om de uniformiteit in stijl van het vernieuwde districtshuis in zaal Harmonie te respecteren werden meubels van hetzelfde type, kleur en stoffering geselecteerd als het meubilair dat reeds eerder dit jaar geleverd werd via deze raamovereenkomst.  Het gaat over vergaderstoelen, lage zeteltjes, overlegtafeltjes, enkele kapstokken en een lage kast.  

Daarnaast wordt een uitbreiding van enkele werkplekken met ladeblokken voorzien, op vraag van de gebruikers. Deze ladeblokken zijn van hetzelfde type en hebben dezelfde afwerking als de werktafels die eerder dit jaar geleverd werden in zaal Harmonie. 

In de oorspronkelijke opdracht werd er een metalen rek op wielen voorzien voor de refter van zaal Harmonie.  Dit metalen rek kan door de leverancier niet geleverd worden en wordt ‘in min’ verrekend op de oorspronkelijke bestelling.

Wijziging opdracht in uitvoeringsfase:

Aanvullende opdracht (artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening/postMotivatieIn min exclusief btwIn meer exclusiefTermijnverlenging
Offerte 203491Bestelling los meubilair0,00 euro14.560,99 euro0 werkdagen
Offerte 30102020Metalen rek op wielen (maatwerk)- 4.320,00 euro0,00 euro0 werkdagen
Totaal
- 4.320,00 euro14.560,99 euro0 werkdagen
21% btw
- 907,20 euro3.057,81 euro
Totaal inclusief btw
- 5.227,20 euro17.618,80 euro

 

De offerte 30102020 heeft betrekking op bestelbon 4005440132 en 4005428794 en werd boekhoudkundig reeds afgesloten en vrijgegeven.
Voor de wijziging van de opdracht van offerte 203491 werd bestelbon 4005466608 aangemaakt voor het volledige bedrag van de offerte..

Er wordt geen termijnverlenging toegekend voor de wijziging van de opdracht.

Samenvatting:

De wijziging van de opdracht voor "Los meubilair - Zaal Harmonie  GAC/2018/00240 (P0775081) perceel 5"  dat ter goedkeuring wordt voorgelegd kan als volgt worden samengevat:

OmschrijvingBedrag in euro, exclusief btw
Aanvullende opdracht in meer (artikel 38/2 KB AUR)
14.560,99 euro
Totaal14.560,99 euro
21% btw3.057,81 euro
Algemeen totaal17. 618,80 euro


Juridische grond

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt.  De wijziging blijft beperkt tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Aanleiding en context

FaseOrgaanDatumJaarnummer
goedkeuring bestek GAC/2018/00240. Raamovereenkomst voor het leveren divers kantoormeubilair inclusief wisselstukken college14 december 201811134
gunning bestek GAC/2018/00240.  Raamovereenkomst voor het leveren divers kantoormeubilair inclusief wisselstukkencollege23 augustus 201906856
gunning bestek GAC/2018/00240 -(P0775081) Inrichting stadsloket en districtshuis. Los meubilair perceel 5college27 november 202009750


De opdracht voor "Los meubilair - Zaal Harmonie  GAC/2018/00240 (P0775081) perceel 5" werd gegund aan BM Kantoor & Projectmeubelen bvba, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, met ondernemingsnummer 0476.527.940 voor een bedrag van 231.653,39 euro, inclusief btw.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave voor de wijziging van de opdracht  bedraagt 14.560,99 euro  + 3.057,81 euro (21% btw) = 17.618,80 euro en zal verrekend worden op investeringsbudget 2100. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070102 - Beheer en ontwikkeling stedelijk vastgoed
2SBS070102P07750 - HARM_ZAAL_F3

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvullende opdracht in min goed voor een bedrag van 4.320,00 euro +  907,20 euro (21% btw) = - 5.227,20 euro.

Artikel 2

Het college keurt de aanvullende opdracht in meer goed  voor een bedrag van  14.560,99 euro + 3.057,81 euro (21% btw)= 17.618,80 euro.

Artikel 3

Het college keurt  goed dat een bedrag van 14.560,99 euro + 3.057,81 euro (21% btw) = 17.618,80 euro, in bestelbon 4005466608 wordt vastgelegd op naam van BM Kantoor & Projectmeubelen bvba, Wijmeriestraat 15,te 8790 Waregem, met ondernemingsnummer  0476.527.940.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
P0775081 - Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen
Zaal Harmonie- inrichting stadsloket- los meubilair

BM Kantoor & Projectmeubelen bvba
Wijmeriestraat 15
8790 Waregem

ondernemingsnummer: 0476.527.940 
IBAN: BE39.4682.2827.5119

17.618,80 euro inclusief btw
budgetplaats: 5322000000
budgetpositie:240
functiegebied: 2SBS070102P07750
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode:2100
4005466608