Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Onderhoud

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

Stafdienst

B-punten

Cultuur

Jeugd

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

Thesaurie

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Pensioenen en Verzekeringen

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketingstrategie

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketingstrategie

Visit Antwerpen

Maatschappelijke veiligheid

A-punten

Veilig en Leefbaar

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

AG Energiebesparingsfonds

A-punten

AG Energiebesparingsfonds

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst