Terug
Gepubliceerd op 18/11/2021

Agenda  gemeenteraad

ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum

 • 1.

  2021_GR_00677 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Verhindering. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

 • 2.

  2021_GR_00678 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

 • 3.

  2021_GR_00716 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming

 • 4.

  2021_GR_00714 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 19 oktober 2021-29 november 2021 - Kennisneming

 • 5.

  2021_GR_00683 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

 • 6.

  2021_GR_00684 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

 • 7.

  2021_GR_00685 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

 • 8.

  2021_GR_00686 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

 • 9.

  2021_GR_00687 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

 • 10.

  2021_GR_00688 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

 • 11.

  2021_GR_00673 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

 • 12.

  2021_GR_00712 - De Grote Verbinding - Bisschoppenhoflaan 34, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

 • 13.

  2021_GR_00696 - Code van politiereglementen - Wijzigingen - Goedkeuring

 • 14.

  2021_GR_00697 - Verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

 • 15.

  2021_GR_00698 - Tijdelijk politiereglement. Voetbalwedstrijd 9 december 2021 - Royal Antwerp Football Club-Olympiakos Piraeus. Veiligheidsmaatregelen - Goedkeuring

 • 16.

  2021_GR_00693 - Visit Antwerpen. Antwerp City Card - Aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

 • 17.

  2021_GR_00694 - Ondersteuning. Werk - Compensatiefonds coronamaatregelen. Ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen'. Wijziging - Goedkeuring

 • 18.

  2021_GR_00695 - Ondersteuning. Werk - Steunpunt Tewerkstelling vzw en DUO for a JOB vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

 • 19.

  2021_GR_00707 - Ondersteuning. Werk - Iedereen aan het werk. Reglement - Goedkeuring

 • 20.

  2021_GR_00711 - Ondersteuning. Werk - Horecaopleidingen. GATAM vzw en Horeca Forma Vlaanderen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

 • 21.

  2021_GR_00715 - Ondersteuning. Werk - POM Antwerpen. Samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk'. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

 • 22.

  2021_GR_00700 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 23.

  2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest. Reglement - Goedkeuring

 • 24.

  2021_GR_00713 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 25.

  2021_GR_00682 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2021091827. District Ekeren. Fietsostrade langs Zoomse Weg - Goedkeuring

 • 26.

  2021_GR_00690 - Ondersteuning. Cultuur - LA VOLTA Stage Productions. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

 • 27.

  2021_GR_00705 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

 • 28.

  2021_GR_00704 - Ondersteuning. Sport - Gembo BBC vzw. Nominatieve toekenning 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

 • 29.

  2021_GR_00699 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijk ambtenaren - Goedkeuring

 • 30.

  2021_GR_00691 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2022 - Goedkeuring

 • 31.

  2021_GR_00671 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

 • 32.

  2021_GR_00692 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2021 - Kennisneming

 • 33.

  2021_GR_00672 - AG Energiebesparingsfonds. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

 • 34.

  2021_GR_00670 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2019. Administratieve correctie - Goedkeuring

 • 35.

  2021_GR_00674 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 3 - Goedkeuring

 • 36.

  2021_GR_00689 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

 • 37.

  2021_GR_00668 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling

 • 38.

  2021_GR_00669 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

 • 39.

  2021_GR_00706 - Opdracht stadsafgevaardigde - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering. Tweede begrotingswijziging 2021 en begrotingsopmaak 2022 - Goedkeuring

 • 40.

  2021_GR_00710 - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplannen 2020-2025. Aanpassing 3 - Goedkeuring

 • 41.

  2021_GR_00587 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00229 - van raadslid Sam Van Rooy aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 42.

  2021_GR_00588 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00231 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 43.

  2021_GR_00589 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00232 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 44.

  2021_GR_00595 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00236 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 45.

  2021_GR_00624 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00237 - van raadslid Filip Dewinter aan Jinnih Beels - Kennisneming

 • 46.

  2021_GR_00632 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00239 - van raadslid Peggy Pooters aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 47.

  2021_GR_00634 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00240 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 48.

  2021_GR_00648 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00241 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 49.

  2021_GR_00656 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00243 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 50.

  2021_GR_00658 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00245 - van raadslid Sam Voeten aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 51.

  2021_GR_00660 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00247 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 52.

  2021_GR_00661 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00248 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder, Koen Kennis - Kennisneming

 • 53.

  2021_GR_00662 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00249 - van raadslid Sam Van Rooy aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 54.

  2021_GR_00665 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00254 - van raadslid Omar Fathi aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

 • 55.

  2021_GR_00667 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00257 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 56.

  2021_IP_00254 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Uitbreiden perimeter bloed- en gezondheidsonderzoek naar PFAS

 • 57.

  2021_IP_00256 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Uitspraken burgemeester over het overlijden van Mike en Wesley in de fietsparking van het centraal station