Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00673 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00673 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring 2021_GR_00673 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven zijn opgenomen in het meerjarenplan van AG Energiebesparingsfonds.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 27 van de statuten van AG Energiebesparingsfonds benoemt de gemeenteraad één commissaris-revisor als commissaris van het bedrijf.

Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2013 (jaarnummer 9438) het principe goed om een groepsbrede commissaris-revisor aan te stellen voor alle entiteiten van de groep.

De raad van bestuur keurde op 15 mei 2018 de aanstelling van BDO Bedrijfsrevisoren goed als commissaris-revisor voor de controle van de boekjaren 2018, 2019, 2020. Het mandaat wordt beëindigd met de goedkeuring van de jaarrekening 2020. Artikel 27 van de statuten van het AG Energiebesparingsfonds bepaalt dat de gemeenteraad één commissaris-revisor als commissaris van het bedrijf benoemt.

Het college keurde op 3 mei 2019 (jaarnummer 3757), na een openbare procedure met Europese bekendmaking (GAC_2018_00463), de gunning goed van de raamovereenkomst inhoudende de aanstelling als commissaris-revisor aan BDO Bedrijfsrevisoren, als één gemeenschappelijke commissaris-revisor voor de verschillende entiteiten van de groep stad Antwerpen voor de boekjaren 2019-2023.

Argumentatie

Zowel de gemeenteraad als de raden van bestuur moeten de aanstelling van de commissaris-revisor goedkeuren. Commissarissen worden wettelijk benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

De raad van bestuur van AG Energiebesparingsfonds keurde op 18 mei 2021 de aanstelling van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris-revisor voor de controles 2021, 2022 en 2023 goed en legt dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Juridische grond

Op basis van artikel 7 §7 van de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Energiebesparingsfonds besteedt de stad voor het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van de agentschappen, een raamcontract aan voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor de agentschappen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris-revisor van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen voor de controles 2021, 2022 en 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.