Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00683 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00683 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring 2021_GR_00683 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.

Argumentatie

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 (jaarnummer 105) werden de afvaardigingen namens de stad Antwerpen in het bestuursorgaan van vzw Integratie en Inburgering Antwerpen beslist.

Mevrouw Fatima Talhaoui wenst haar mandaat neer te leggen. Mevrouw Lotte Mintjens wordt voorgedragen om dit mandaat tot het einde van de legislatuur op te nemen.

Juridische grond

Artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig artikel 3 goed.
De gemeenteraad neemt kennis van artikel 4.
Bij artikelen 1 en 2 wordt er geheim gestemd.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist - met 34 stemmen tegen 3, er zijn 6 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit - om de afvaardiging van mevrouw Fatima Talhaoui in het bestuursorgaan van de externe entiteit Integratie en Inburgering Antwerpen stop te zetten.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist - met 32 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit - om tot het einde van de legislatuur mevrouw Lotte Mintjens af te vaardigen namens stad Antwerpen in het bestuursorgaan van de externe entiteit Integratie en Inburgering Antwerpen.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist dat afgevaardigde bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.