Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00690 - Ondersteuning. Cultuur - LA VOLTA Stage Productions. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00690 - Ondersteuning. Cultuur - LA VOLTA Stage Productions. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00690 - Ondersteuning. Cultuur - LA VOLTA Stage Productions. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

De wijziging aan deze ondersteuning wordt voorzien op nog niet toegekende ondersteuning op boekingsadres 5116515000/SUB_NR/2100/6496600/2BRS010402A00000.

De financiële gevolgen worden geregeld in een afzonderlijk collegebesluit.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurt op 28 november 2021 de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dit besluit worden nominatieve werkingssubsidies voor 2021 voorzien voor culturele organisaties. 

Argumentatie

Bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan wordt een nominatieve ondersteuning voorzien voor LA VOLTA Stage Productions. De ondersteuning zal hoger zijn dan oorspronkelijk voorzien. Er werd oorspronkelijk 20.000 euro nominatief ingeschreven in het meerjarenplan. Gezien de kostprijs van de organisatie van het evenement 'Klassiek aan de Schelde', gebeurt er een verhoging van de ondersteuning met 5.000,00 euro. De totale ondersteuning in 2021 zal 25.000,00 euro bedragen.

De ondersteuning van de volgende jaren zal bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan verhoogd worden.

In het kader van de toekenning van deze ondersteuning zal met LA VOLTA Stage Productions een afsprakennota opgemaakt worden. 

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het kaderbesluit met de basisprincipes voor het ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning aan LA VOLTA Stage Productions (0732.825.595) voor een totaalbedrag van 25.000,00 euro werkingssubsidies voor 2021 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.