Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00677 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Verhindering. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00677 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Verhindering. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring 2021_GR_00677 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Verhindering. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De geloofsbrieven van de heer Niel Staes werden tijdig aan de algemeen directeur bezorgd.

De heer Niel Staes voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 12 stelt dat de gemeenteraad akte neemt van de verhindering van het gemeenteraadslid dat om studieredenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij/zij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd;

 • Artikel 14 regelt dat het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
  De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3.
  De vervanger legt de eed af in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
  Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 legde mevrouw Karen Maes de eed af als gemeenteraadslid (jaarnummer 15).

De voorzitter van de gemeenteraad werd met e-mail van 25 oktober 2021 verzocht in de tijdelijke vervanging van gemeenteraadslid Karen Maes te voorzien. Het gemeenteraadslid is tijdelijk verhinderd om haar mandaat uit te oefenen van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022 wegens studieredenen.

Om in de tijdelijke vervanging van raadslid Karen Maes te voorzien, werden volgende opvolgers aangeschreven aangezien de eerste tot en met de zesde opvolger reeds geïnstalleerd zijn als raadslid of eerder reeds definitief afstand deden van hun mandaat. 

 • de zevende opvolger, mevrouw Carina Staes, gaf aan dit tijdelijke mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen niet te willen opnemen;
 • de achtste opvolger, mevrouw Femke Meeusen, gaf aan dit tijdelijke mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen niet te willen opnemen;  
 • de negende opvolger, de heer Omar Al Jattari, gaf aan dit tijdelijke mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen niet te willen opnemen;
 • de tiende opvolger, mevrouw Homa Amin, gaf aan dit tijdelijke mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen niet te willen opnemen.

Bijgevolg werd de elfde opvolger, de heer Niel Staes, aangeschreven. Hij gaf aan dit tijdelijke mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen te willen opnemen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de verhindering van mevrouw Karen Maes als gemeenteraadslid van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt er kennis van dat de heer Niel Staes, elfde opvolger, het tijdelijke mandaat van gemeenteraadslid zal opnemen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Niel Staes goed.

Artikel 4

De heer Niel Staes legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, met ingang van 1 december 2021."
De voorzitter verklaart de heer Niel Staes aangesteld in het mandaat van gemeenteraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.