Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00693 - Visit Antwerpen. Antwerp City Card - Aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00693 - Visit Antwerpen. Antwerp City Card - Aanpassing retributiereglement - Goedkeuring 2021_GR_00693 - Visit Antwerpen. Antwerp City Card - Aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Door de verhoging van de retributie voor de jaren 2022 tot en met 2025 worden de ontvangsten geraamd op 300.000,00 EUR/jaar tot 350.000,00 EUR/jaar, en zal middels de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 worden ingeschreven op 5317700000 / 2LWS010101A00000 / 701 / 2200 tot en met 2500.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 1, 14° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor vaststelling en heffing van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 (jaarnummer 792) het retributiereglement voor de Antwerp City Card goed.
Een aantal van de partners van de Antwerp City Card verhogen hun toegangsprijzen voor 2022.
Omwille van deze wijzigingen verhoogt de stad Antwerpen de verkoopsprijs van de Antwerp City Card en worden er aanpassingen aan het retributiereglement gedaan.
Met dit besluit wordt het aangepaste retributiereglement voor de verkoop van de Antwerp City Card dat ingaat vanaf 1 januari 2022 goedgekeurd.

Argumentatie

De Antwerp City Card bestaat in een 24-uren, 48-uren en 72-uren versie. Het retributiereglement legt de voorwaarden voor aankoop en verkoop van de kaart vast.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Zoals vermeld in omzendbrief KB / ABB 2019/2 kan de gemeenteraad de machtiging geven aan het college van burgemeester en schepenen om het tarief van de retributies vast te stellen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010101 - Leisure

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.
Stemden nee: Groen. 
Hebben zich onthouden: PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het retributiereglement Antwerp City Card dat ingaat vanaf 1 januari 2022 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement Antwerp City Card.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft de machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om het tarief van de retributies vast te stellen.

Artikel 4

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangsten Antwerp City Card300.000,00 EUR/jaar tot
350.000,00 EUR/jaar
budgetplaats: 5317700000
budgetpositie: 701
functiegebied: 2LWS010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060520
budgetperiode: 2200 tot en met 2500
niet van toepassing

Bijlagen