Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00716 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00716 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming 2021_GR_00716 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Volgens de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies heeft Groen in elke commissie recht op 5 zetels.
De Groen-fractie wenst volgende wissels te doen in de gemeenteraadscommissies. 

GemeenteraadscommissieHuidig lidNieuw lid
gelijke kansen, integratie en inburgering (KI)
Karen MaesNiel Staes
onderwijs en jeugd (KO)
Karen Maes
Niel Staes
sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw,  sociale economie, leefmilieu en erediensten (KS)
Karen Maes
Niel Staes
cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking (KC)
Karen Maes
Niel Staes
wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg  (KW) Karen Maes
Niel Staes


Juridische grond

Artikel 37 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelt de werking en samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
Artikel 37 §3, lid 2 bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats.
Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad (jaarnummer 55) kennis van het vergaderschema van de gemeenteraadscommissies, keurde het de planning van de commissiezittingen en de planning van de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor 2019 goed. Bijkomend keurde de gemeenteraad de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies op basis van de methode D'Hondt goed en nam de gemeenteraad kennis van de voordrachten van de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters.

Naar aanleiding van de verhindering van raadslid Karen Maes, legde op de gemeenteraad van 29 november 2021 de heer Niel Staes de eed af, met ingang van 1 december 2021.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.