Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_IP_00254 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Uitbreiden perimeter bloed- en gezondheidsonderzoek naar PFAS

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_IP_00254 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Uitbreiden perimeter bloed- en gezondheidsonderzoek naar PFAS 2021_IP_00254 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Uitbreiden perimeter bloed- en gezondheidsonderzoek naar PFAS

Motivering

Indiener(s)

Peter Mertens, Mie Branders

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

wo 27/10/2021 - 10:58

Toelichting

De resultaten van het Vlaamse onderzoek naar PFAS in humaan bloed zijn gekend. Uit bijna 800 bloedanalyses, genomen bij  bewoners in een straal van 3 kilometer rond de fabriek van 3M, blijkt dat 59 % van de onderzochten te veel PFOS in het bloed heeft. Hoger dan de Duitse HBM-II-waarde. Als we de resultaten van PFOS, PFOA, PFHxS en PFNA optellen, zit 93% van de onderzochten boven de drempel van de EFSA van 6,9 microgram/liter bloed. De waarden nemen af met de afstand tot de fabriek van 3M. 

Een aantal van de testpersonen wonen op Linkeroever, vlakbij de werf van Oosterweel. Ook daar worden te hoge waarden gemeten. Zo is ook de stad Antwerpen betrokken partij bij dit gezondheidsdossier.


Vragen: 


  1. In de gemeenteraad van september 2021 antwoordde u op onze dringende vraag naar meer onderzoek dat u een brief had geschreven naar Minister Beke op 13/8/21 maar dat u nog geen antwoord had ontvangen. Hoe zit het vandaag met de communicatie met de Minister. 

  2. Hebt u de resultaten? Weet u hoeveel Linkeroevernaren er deelnamen en wat hun resultaten zijn?

  3. Deze studie zou u moeten aanzetten om nog sterker te pleiten voor verfijnder bloed- én onderzoek: bredere straal, ook inclusie van personen onder de 12 jaar én werknemers van de Oosterweelverbinding. 

  4. Het is noodzakelijk dat er een langdurige medische opvolging komt van alle personen die te hoge PFAS-waarden in het bloed hebben. Welke pistes ziet u daar, in samenwerking met de Vlaamse instanties? 

  5. Uit het gezondheidsdossier in de wijk Moretusburg leren we dat een permanent aanspreekpunt voor gezondheidsvragen en een persoonlijke opvolging van individuele dossiers via een vertrouwenspersoon, erg waardevol is. De wijkverpleegkundige wordt ingezet via LOGO, en onrechtstreeks betaald door de vervuiler. Welke pistes ziet u om ook in Zwijndrecht en omstreken in te zetten op wijkverpleegkundigen/gezondheidswerkers op kosten van de vervuiler?