Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00704 - Ondersteuning. Sport - Gembo BBC vzw. Nominatieve toekenning 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00704 - Ondersteuning. Sport - Gembo BBC vzw. Nominatieve toekenning 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring 2021_GR_00704 - Ondersteuning. Sport - Gembo BBC vzw. Nominatieve toekenning 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Deze 3-jarige  ondersteuning aan Gembo BBC vzw werd niet opgenomen in de lijst van nominatieve ondersteuningen bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en dient bijgevolg in een afzonderlijk besluit door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.

Voor 2021 gaat het om een halfjaarlijkse ondersteuning 36.000,00 EUR/2= 18.000,00 EUR. Voor 2022 en 2023 wordt een bedrag van 36.000,00 EUR voorzien op onderstaand boekingsadres. 

Omschrijving

bedrag

Boekingsadres

Gembo BBC vzw

Schaapskooi 24

2660 Hoboken

OND NR: 0446.742.903

IBAN:BE95 0688 9650 6258

 

18.000,00 EUR

budgetplaats:5115800000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BRS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070740
budgetperiode: 2100

Omschrijving

bedrag

Boekingsadres

Gembo BBC vzw

Schaapskooi 24

2660 Hoboken

OND NR: 0446.742.903

IBAN:BE95 0688 9650 6258

 

36.000,00 EUR

budgetplaats:5115800000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BRS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070740
budgetperiode: 2200 en 2300

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Aanleiding en context

Vijf Antwerpse basketbalclubs richtten in 2016 de Antwerpse Basketbal koepel op. Ze werken samen om de kwaliteit van de Antwerpse basketbalclubs te verhogen en jonge talenten beter te begeleiden.

De beste talenten stromen door naar Gembo BBC vzw die actief zijn in de tweede klasse. Gembo BBC vzw ontving topsportsubsidie tot en met 2020 voor hun topsportbeleid en hun sportieve - en maatschappelijke (jeugd)werking.
 Door een wijziging in het reglement voor topsportsubsidies komt de topsportwerking van Gembo BBC vzw niet meer in aanmerking voor topsportondersteuning van de stad Antwerpen.

De return voor de stad van het sportief, maatschappelijk luik van het samenwerkingsproject is echter bijzonder groot. De stad Antwerpen wil dat deel van de samenwerking structureel verder ondersteunen door de toekenning van een nominatieve toelage voor 3 jaar.

De laatst goedgekeurde meerjarenplanning van 31 mei 2021 (jaarnummer 319) waarin de nominatieve toelage aan de basketkoepel nog niet werd opgenomen.

Argumentatie

De Antwerpse Basketbalkoepel is een uniek samenwerkingsverband tussen 6 Antwerpse basketclubs: Gembo BBC, Oxaco Basketbalclub, Olicsa – Sint-Lievens Basket, Willibies Antwerpen, Soba Antwerpen - Kiel en Mercurius B.C.

Gembo BBC vzw is de drijvende kracht achter de Antwerpse Basketbal koepel. De samenwerking omvat ondertussen 117 ploegen en ongeveer 1300 actief sportende leden.

Het doel van het samenwerkingsverband is het versterken van het kwalitatief en kwantitatief niveau van de Antwerpse basketbalclubs. De koepel werkt bottom-up. De deelnemende clubs sturen vanuit hun organisatorische en sportieve noden de koepelwerking aan. Met deze ondersteuning wil de koepel in de toekomst haar bereik nog uitbreiden (3X3-, meisjes- en kleuterwerking) met extra aandacht voor wijkwerking en samenwerking met scholen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning van 18.000,00 EUR voor het jaar 2021 en 36.000,00 voor de jaren 2022 en 2023 aan Gembo BBC vzw goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.