Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00698 - Tijdelijk politiereglement. Voetbalwedstrijd 9 december 2021 - Royal Antwerp Football Club-Olympiakos Piraeus. Veiligheidsmaatregelen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00698 - Tijdelijk politiereglement. Voetbalwedstrijd 9 december 2021 - Royal Antwerp Football Club-Olympiakos Piraeus. Veiligheidsmaatregelen - Goedkeuring 2021_GR_00698 - Tijdelijk politiereglement. Voetbalwedstrijd 9 december 2021 - Royal Antwerp Football Club-Olympiakos Piraeus. Veiligheidsmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op donderdag 9 december 2021 om 18.45 uur staat de voetbalwedstrijd Royal Antwerp Football Club (hierna ‘RAFC’) tegen Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios (hierna ‘Olympiakos Piraeus’) gepland in het kader van de Europa League van het voetbalseizoen 2021-2022. Deze voetbalwedstrijd vindt plaats in het Bosuilstadion, Oude Bosuilbaan 54a te 2100 Deurne.

Na een voorafgaande risicoanalyse door de politiediensten en diverse partners, werd beslist deze wedstrijd in te schalen als wedstrijd met verhoogd risico/toezicht.

De redenen kunnen als volgt worden samengevat: 

 • door de plaatsgesteldheid buiten het stadion is een supportersscheiding onmogelijk te hanteren, waardoor (gewelddadige) confrontaties niet uit te sluiten zijn;
 • de verwachte aanwezigheid van een grote groep risicosupporters bij de beide aantredende clubs;
 • beide clubs hebben een groot aantal supporters met een stadionverbod;
 • beide clubs zijn gekend voor veelvuldig gebruik van pyrotechniek;
 • beide clubs hebben voorgaanden inzake fysiek en verbaal voetbalgeweld;
 • er is een zeer hoge geladenheid bij beide clubs ;
 • de sportieve belangen zijn erg groot;
 • de risicogroepen van beide clubs hebben nauwe banden met risicogroepen van andere clubs;
 • er wordt een grotere vraag naar tickets dan het aanbod verwacht; en
 • de aanwezigheid van een grote groep risicosupporters in de historische stadskern wordt verwacht.

 (Gewelddadige) confrontaties tussen beide supportersgroepen kunnen hierdoor niet worden uitgesloten, waardoor zich bijkomende beveiligingsmaatregelen opdringen.

Argumentatie

De voorafgaandelijke risicoanalyse en de classificatie als ‘voetbalwedstrijd met verhoogd risico/toezicht’ vereisen voor de voetbalwedstrijd in de Europa League tussen RAFC en Olympiakos Piraeus op 9 december 2021 bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Door de plaatsgesteldheid buiten het stadion is een supportersscheiding onmogelijk te hanteren, waardoor (gewelddadige) confrontaties niet uit te sluiten zijn.

Er wordt bij deze voetbalwedstrijd een grote aanwezigheid van risicosupporters verwacht bij beide aantredende clubs. Beide clubs hebben bovendien een groot aantal supporters met een stadionverbod en hebben supporters die gekend zijn voor het veelvuldig gebruik van pyrotechniek.

Daarnaast hebben de risicogroepen van beide clubs nauwe banden met risicogroepen van andere clubs en hebben beide clubs antecedenten van fysiek en verbaal voetbalgeweld.

Deelname van deze risicosupporters brengt een verhoogd risico met zich mee.

De sportieve belangen van de betreffende voetbalwedstrijd zijn bovendien erg groot hetgeen een hoge geladenheid tussen beide ploegen met zich meebrengt.

De Politiezone Antwerpen verwacht bovendien dat de vraag tot aankoop van toegangsbewijzen het aanbod zal overstijgen. Dit doet tevens de noodzaak tot het nemen van ondersteunende maatregelen toenemen.

Overeenkomstig de omzendbrief OOP41 en CP4 is de organisator van het evenement in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het rustig verloop en de veiligheid.

Hiertoe werden reeds een aantal maatregelen genomen zoals een strikte supportersscheiding, het exclusief aanbieden van toegangstickets in voorverkoop, het verplicht kunnen voorleggen van een toegangsbewijs of dienstkaart, het niet overschrijden van de vastgelegde globale veiligheidscapaciteit, het verplicht tappen in niet versplinterbare recipiënten en de inzet van stewards en private bewakingsagenten.

Deze maatregelen moeten echter nog worden aangevuld:

 • De verkoop van tickets in voorverkoop mag enkel gebeuren door de organisator RAFC via haar loket of haar online verkoop.
 • Om de aanwezigheid van rivaliserende risicogroepen in één supportersvak te voorkomen, is het noodzakelijk dat op de speeldag zelf geen toegangsbewijzen worden verkocht. Deze regeling geldt zowel voor de loketten als voor de online verkoop; 
 • Uit veiligheidsoverwegingen worden tickets zowel aan de loketten als online verkocht volgens het 1 op 1 principe, met name slechts één ticket per persoon en dit op vertoon van de identiteitskaart; 
 • Daarnaast wordt ook slechts één ticket verkocht per online account, en is dit enkel mogelijk indien de account werd aangemaakt voor 1 januari 2021; 
 • Abonnementshouders kunnen geen los ticket kopen voor de betreffende voetbalwedstrijd op 9 december 2021 aangezien zij reeds over een geldig toegangsbewijs beschikken; 
 • Het is evenmin toegestaan om tickets door te verkopen; 
 • Commerciële partners of groepen die worden uitgenodigd, moeten op verzoek van de politiediensten een namenlijst kunnen voorleggen van de personen aan wie hun kaarten verdeeld zijn. De supportersscheiding dient ook hier strikt te worden gerespecteerd. De commerciële partners zijn zelf verantwoordelijk voor de personen aan wie zij tickets verdelen. 

Daarnaast blijkt een supportersscheiding niet realiseerbaar in de onmiddellijke omgeving van het voetbalstadion. Rondom het Bosuilstadion, en dan voornamelijk op de Oude Bosuilbaan, is het niet mogelijk om de supportersstromen van zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg Olympiakos Piraeus te scheiden. 

De supporters van de bezoekende ploeg verlaten de bezoekerszone via Gate H op de Oude Bosuilbaan. De supporters van de thuisploeg gebruiken de gates F en G. Deze uitgangen komen eveneens uit op de Oude Bosuilbaan.

Vermits de cafés en parkings van de thuissupporters voornamelijk ten zuiden gelegen zijn, verplaatsen veel van de thuissupporters zich richting het daar gelegen rondpunt.

Nu er echter geen parkeerplaatsen voorzien zijn voor de bezoekende supporters die met eigen vervoer naar het stadion komen, dienen deze eveneens gebruik te maken van de parkings voorzien voor de supporters van het thuispubliek, of moeten zij trachten in de onmiddellijke omgeving van het stadion reguliere parkeerplaatsen te gebruiken. 

Dit heeft een onvermijdelijke vermenging van de verschillende supportersgroepen tot gevolg, die quasi onmogelijk door de politionele ordediensten te beheren is. 

Een sluitende combiregeling voor de bezoekende supporters is dan ook cruciaal om beide supportersgroepen zoveel als mogelijk gescheiden te houden en controle te hebben over het ogenblik van aankomst en vertrek van de bezoekende supporters, om zo de veiligheid van zowel supporters, personeel als omwonenden te kunnen garanderen. De combiregeling houdt in dat enkel de bezoekende supporters die een toegangsticket hebben én gebruik maken van het voorziene busvervoer, van het afgesproken rendez-vous-punt naar het stadion (en terug), tot het stadion toegelaten worden. 

Iedere supporter die meereist legt een geldig toegangsticket voor, en ondergaat tevens een controle van het Europees Corona Certificaat en diens identiteit alvorens op te stappen op de bus. De controle hiervan gebeurt in casu door Olympiakos Piraeus. Bij aankomst aan het stadion ondergaat elke supporter opnieuw dezelfde drievoudige controle, tevens op last van Olympiakos Piraeus, ditmaal onder toezicht van RAFC.

Om geen afbreuk te doen aan deze combiregeling is het van belang dat er niet meer dan 17 supportersbussen met officieel bussenvignet, uitgegeven door de Politiezone Antwerpen, worden ingelegd. Dit voorkomt dat het aantal bezoekende supporters met toegangsticket excessief wordt.

Beide ploegen hebben daarenboven antecedenten van fysiek en verbaal voetbalgeweld en de risicogroepen van beide clubs hebben nauwe banden met de risicogroepen van andere clubs. Er wordt dan ook verwacht dat bepaalde supporters van de bezoekende ploeg zonder geldig toegangsticket voor de wedstrijd naar de stad Antwerpen en meer bepaald de omgeving van het stadion zullen afzakken. Er kan verwacht worden dat deze personen overlast en gewelddadige incidenten zullen veroorzaken, dit zowel door hun provocerende aanwezigheid in de nabijheid van het stadion als in de welgekende supporterscafés.

Om deze reden wordt een restrictieperimeter opgelegd voor supporters van Olympiakos Piraeus om zich binnen een bepaalde perimeter van het stadion te begeven zonder in het bezit te zijn van een geldig ticket voor de betreffende voetbalwedstrijd en hun Europees Corona Certificaat. Deze perimeter die in werking treedt op 8 december 2021 om 00.00 uur om verkenningen binnen de perimeter tegen te gaan, en eindigt op 9 december 2021 om 24.00 uur, wordt begrensd door de volgende straten, met inbegrip van deze straten, voor zover deze het grondgebied van de stad Antwerpen omvatten:

N10 Noordersingel/ N12 Turnhoutsebaan tot aan Houtlaan (Wijnegem) - Houtlaan - Ertbruggestraat - Ertbruggelaan - Schotensesteenweg - Muggepad - Deurnesteenweg - door de wei tussen Wokpaleis en Benzinestation Gabriëls - Merksemsebaan (N120) - Industrielaan (tot firma Geodis);

R10 Noordersingel/Schijnpoortweg - Burgemeester Gabriël Theunisbrug - Vaartdijk - Merksemsesteenweg - Belcrownlaan - Santvoortbeeklaan - Middelmolenlaan - Melkerijstraat - Kruiningenstraat - Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan.

Huidig tijdelijk politiereglement is erop gericht om gevaar of schade voor de spelers, supporters en inwoners te voorkomen en meer bepaald om mogelijke openbare ordeverstoringen, zoals vechtpartijen en beschadigingen aan de infrastructuur van het voetbalterrein en de omliggende openbare ruimte, te voorkomen.

Huidig tijdelijk politiereglement is er enkel op gericht de openbare orde te handhaven naar aanleiding van de wedstrijd tussen RAFC en Olympiakos Piraeus op donderdag 9 december 2021.

Juridische grond

Overeenkomstig art.135 § 2 Nieuwe Gemeentewet zijn gemeenten bevoegd om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheden niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten zijn gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 

 1. Alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel;
 2. Het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat,  tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;
 3. Het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen;
 4. Het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren;
 5. Het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 6. Het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven;
 7. Het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 2, §1 van de wet van 24 juni 2013: de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen,  tenzij voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald. 

Artikel 6, §1 van deze wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt onderstaand politiereglement goed:

"

Artikel 1

De bezoekende supporters van Olympiakos Piraeus mogen op 9 december 2021 uitsluitend het goedgekeurde transport per bus binnen de gekende combiregeling, via het vastgestelde rendez-vous-punt naar Antwerpen, en in het bijzonder, van en naar het Bosuilstadion aan de Oude Bosuilbaan 54a te 2100 Deurne gebruiken.

Enkel bussen die beschikken over een officieel bussenvignet, uitgegeven door de Politiezone Antwerpen, zullen toegelaten worden. 

Het aantal ingelegde bussen is beperkt tot 17 supportersbussen. 

Concreet zullen de bezoekende supporters enkel tot de bussen toegelaten worden mits ze een geldig toegangsbewijs voor de voetbalwedstrijd RAFC – Olympiakos Piraeus op 9 december 2021 kunnen voorleggen, alsook een Europees Corona Certificaat en een identiteitsbewijs. Dit dient vooraf te worden gecontroleerd door Olympiakos Piraeus.

De bussen zullen vervolgens via een vooraf door de politiediensten opgelegde reisweg tot aan het afgesproken rendez-vous-punt rijden. Vanaf dat punt zullen de bussen door de Politiezone Antwerpen begeleid worden naar een afgesloten parking die aansluit op het Bosuilstadion. Bij aankomst aan het stadion ondergaat elke supporter opnieuw dezelfde drievoudige controle, tevens op last van Olympiakos Piraeus, ditmaal onder toezicht van RAFC. 

De bezoekende supporters dienen na afloop van de wedstrijd opnieuw gebruik te maken van dit busvervoer om Antwerpen te verlaten. Ook de terugrit van de bussen gebeurt deels onder politiebegeleiding.

Artikel 2

De verkoop van toegangsbewijzen  voor de wedstrijd van 9 december 2021 wordt beperkt als volgt:

 • de voorverkoop van tickets mag enkel gebeuren door de organisator RAFC zelf, ofwel via haar loket of via online verkoop;
 • doorverkoop van tickets is niet toegelaten;
 • de loketten van Royal Antwerp Football Club moeten gesloten blijven op donderdag 9 december 2021. Op de vermelde datum mogen geen toegangsbewijzen verkocht worden aan de loketten, noch mogen deze online worden aangeboden;
 • de tickets mogen verdeeld worden volgens het 1 op 1 principe:
  • één ticket per persoon aan het loket, op vertoon van de identiteitskaart;
  • één ticket per online account, enkel mogelijk indien de account is aangemaakt voor 1 januari 2021;
  • abonnementshouders kunnen geen los ticket kopen voor deze wedstrijd aangezien zij reeds over een geldig toegangsbewijs beschikken;
  • commerciële partners of groepen die worden uitgenodigd, moeten op verzoek van de politiediensten een namenlijst voorleggen van de personen die aanwezig zullen zijn tijdens de wedstrijd. Enkel voor deze personen kunnen zij tickets verkrijgen. De supportersscheiding dient ook hier strikt te worden gerespecteerd. De commerciële partners zijn zelf verantwoordelijk voor de personen aan wie ze de tickets verdelen.

 Artikel 3

In de tijdspanne van 8 december 2021 om 00.00 uur tot 9 december 2021 om 24.00 uur wordt een restrictieperimeter opgelegd voor supporters van Olympiakos Piraeus die niet over een geldig toegangsticket voor de voetbalwedstrijd en een Europees Corona Certificaat beschikken.

De restrictieperimeter is van kracht binnen het volgende gebied dat wordt afgebakend door volgende straten, met inbegrip van deze straten voor zover deze het grondgebied van de stad Antwerpen omvatten:

N10 Noordersingel/ N12 Turnhoutsebaan tot aan Houtlaan (Wijnegem) - Houtlaan - Ertbruggestraat - Ertbruggelaan - Schotensesteenweg - Muggepad - Deurnesteenweg - door de wei tussen Wokpaleis en Benzinestation Gabriëls - Merksemsebaan (N120) - Industrielaan (tot firma Geodis);

R10 Noordersingel/Schijnpoortweg - Burgemeester Gabriël Theunisbrug - Vaartdijk - Merksemsesteenweg - Belcrownlaan - Santvoortbeeklaan - Middelmolenlaan - Melkerijstraat - Kruiningenstraat - Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan.

Personen die een gerechtvaardigde reden hebben om zich gedurende deze tijdspanne binnen de restrictieperimeter te bevinden (o.a. hoofdverblijfplaats,…) vallen niet onder de bepalingen van dit artikel 3.

Artikel 4

De burgemeester geeft, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bekendmaking, opdracht aan de Politiezone Antwerpen om onderhavig politiereglement ter kennis te brengen aan:

 • NV Royal Antwerp Football Club, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne;
 • Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios, Alexandras Square – Zea Port, 18534 Piräus (Griekenland).

 Artikel 5

De in kennis gestelde voetbalclubs zijn verplicht om onderhavig tijdelijk politiereglement ter kennis te brengen van hun supporters en de nodige maatregelen te treffen voor de voor hen te voorziene veiligheidsmaatregelen . 

Artikel 6

Dit politiereglement treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 7 

De niet-naleving van onderhavig tijdelijk politiereglement wordt bestraft met de voorziene administratieve sancties in artikel 4 §1.1. van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

"

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.