Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00714 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 19 oktober 2021-29 november 2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00714 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 19 oktober 2021-29 november 2021 - Kennisneming 2021_GR_00714 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 19 oktober 2021-29 november 2021 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Al de mededelingen die binnenkomen tussen de vorige gemeenteraadszitting en de huidige zitting worden hierbij meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

Aanleiding en context

Het college moet een aantal van zijn mededelingen ter kennis geven aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende mededelingen:

  • het overzicht van de schriftelijke vragen van september;
  • de e-mail van 10 november 2021 van Bart Somers - Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - omtrent de afbouw van lokale ELIA-heffingen. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen