Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: Een duidelijk plan van aanpak voor extra noodwoningen en geen uithuiszettingen ten koste van

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: Een duidelijk plan van aanpak voor extra noodwoningen en geen uithuiszettingen ten koste van 2021_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: Een duidelijk plan van aanpak voor extra noodwoningen en geen uithuiszettingen ten koste van

Motivering

Indiener(s)

Karen Maes

Gericht aan

Tom Meeuws

Tijdstip van indienen

vr 19/11/2021 - 10:25

Toelichting

Geachte schepen,

Na herhaaldelijk aandringen kregen we op de voorbije gemeenteraadscommissie een duidelijk beeld over het aantal op te zeggen woningen binnen het bestaande patrimonium van de stad. Het is geen fraai beeld: 152 woningen die aan een sociaal tarief verhuurd worden, worden opgezegd. De gezinnen moeten een woonst zoeken op de private huurmarkt.  De leegstaande woningen zullen gebruikt worden voor doostartwoningen en crisiswoningen. De stad zet op deze manier kwetsbare groepen tegen elkaar op.

Iedereen weet dat er een tekort is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de privé markt. De huidige bewoners van deze woningen krijgen begeleiding bij het zoeken naar een woning. De bittere realiteit is dat de begeleiding ontoereikend is, dat het aanbod op de privé markt niet betaalbaar is voor deze groep van mensen. De stad biedt geen alternatief. Er is geen gezamenlijk plan van aanpak om de mensen te herhuisvesten.  Mensen krijgen bijna geen of tegenstrijdige info.  Wanneer de begeleiding ontoereikend is en de einde van de opzegtermijn bereikt is worden mensen uitgenodigd op het vredegerecht. Er zijn geen bemiddelinspogingen binnen de dienst van het OCMW zelf, er is onmiddellijk een gerechtelijke procedure. Er is onzekerheid, onrust, gebrek aan informatie en de mensen voelen zich in de steek gelaten.


Daarom stellen we volgende motie voor:


1)de Gemeenteraad beslist om de plannen voor het leegmaken van 152 woningen stop te zetten en aan een beter plan voor meer doorstart- en crisiswoningen te werken

2)de Gemeenteraad beslist dat er geen uithuiszettingen  zullen gebeuren

3)de Gemeenteraad beslist dat er voor alle betrokkenen overlegmomenten worden georganiseerd waarbij in samenspraak met de bewoners van de zogenaamde crisis- en noodwoningen naar een oplossing wordt gezocht die door iedereen gedragen kan worden.