Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: aangaande de uitbreiding van de nachtopvang voor dak en thuisloze personen het hele jaar door.

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: aangaande de uitbreiding van de nachtopvang voor dak en thuisloze personen het hele jaar door. 2021_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: aangaande de uitbreiding van de nachtopvang voor dak en thuisloze personen het hele jaar door.

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Peter Mertens, Lise Vandecasteele

Gericht aan

Tom Meeuws

Tijdstip van indienen

zo 21/11/2021 - 22:01

Toelichting

Gezien niemand in Antwerpen op de straat zou mogen slapen, ook niet wanneer de temperaturen warmer worden.


Gezien de Stad Antwerpen en het OCMW de plicht hebben om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.


Gezien het sluiten van de nachtopvang rond april heel veel stress en zelfs wanhoop bij vele personen teweeg brengt.


Gezien de kosten kleiner zijn dan de maatschappelijke baten,


Beslist de gemeenteraad van Antwerpen om de nachtopvang voor dak- en thuislozen Victor 4 en Victor 5 het hele jaar door te organiseren en dus niet meer te sluiten tussen april en november.