Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_IP_00279 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Decreet privatisering zorg voor onbepaalde tijd uitgesteld

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_IP_00279 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Decreet privatisering zorg voor onbepaalde tijd uitgesteld 2021_IP_00279 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Decreet privatisering zorg voor onbepaalde tijd uitgesteld

Motivering

Indiener(s)

Karen Maes

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

di 23/11/2021 - 22:46

Toelichting

Geachte schepen, 

Na het negatieve advies van de Vlaamse Welzijnsraad, de oproep om dit decreet niet goed te keuren bij de vakbonden, de reactie van andere lokale besturen op dit voorstel van decreet, de vernietigong van het besluit van de gouverneur... Is de stemming van het decreet over de privatisering van de zorg oor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Ik heb dan ook volgende vragen aan u: 

- wat is de houding van het stadsbestuur ten opzichte van dit uitstel voor onbepaalde duur 

- welke invloed heeft dit op de huidige werking van het Zorgbedrijf en de dotatie aan het zorgbedrijf 

- het Zorgbedrijf is door het agentschap Zorg en Gezondheid op de vingers getikt vanwege vootafnames in de praktijk op het decreet. Kan u hier meer toelichting over geven? Hoe zal men zich terug in lijn zetten met de huidige regelgeving