Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_IP_00276 - Interpellatie van raadsleden Joris Giebens, Ilse van Dienderen: Value Trading - milieuvergunning voor een klasse I bedrijf midden in de stad

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_IP_00276 - Interpellatie van raadsleden Joris Giebens, Ilse van Dienderen: Value Trading - milieuvergunning voor een klasse I bedrijf midden in de stad 2021_IP_00276 - Interpellatie van raadsleden Joris Giebens, Ilse van Dienderen: Value Trading - milieuvergunning voor een klasse I bedrijf midden in de stad

Motivering

Indiener(s)

Joris Giebens, Ilse van Dienderen

Gericht aan

Annick De Ridder, Bart De Wever

Tijdstip van indienen

di 23/11/2021 - 22:02

Toelichting

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek over een aanvraag van een goudsmelterij in hartje stad Antwerpen, dit nog tot 17 december 2021. Het gaat om de hervergunning van Value Trading (Duplicaat van 2020084208).

In de maand augustus liep er een eerste maal een openbaar onderzoek i.v.m. deze hervergunning. Er werden (tijdens de vakantiemaanden!) 1900 (!) bezwaren ingediend. In de wijk is heel grote ongerustheid over dit bedrijf. Volgens de huidige indelingscriteria is dit een bedrijf klasse 1 geworden. Het gaat hier dus om een milieubelastend bedrijf midden in een woonwijk. Hier worden gevaarlijke stoffen aangedragen als HCl maar ook zware metalen verwerkt. Er worden door de gemeenschap uitzonderlijk veel kankergevallen vastgesteld.

U kan dit lezen in: https://www.hln.be/antwerpen/college-geeft-goudraffinaderij-nog-drie-jaar-onder-strenge-voorwaarden-maar-intussen-uitkijken-naar-andere-locatie~ad6ed893/

En zien in: https://atv.be/nieuws/aantal-buurtbewoners-wil-goudraffinaderij-zien-verdwijnen-door-gezondheidsredenen-maar-dat-is-kort-door-de-bocht-129187

Een tweede openbaar onderzoek loopt nu. Het is de aanvrager die om de administratieve lus heeft verzocht. Dit is heel verwarrend voor de bewoners.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen :

  • Werd er sinds het afleveren van de milieuvergunning in 2015 door de dienst Milieu-interventie van de stad Antwerpen, toezicht uitgeoefend op de activiteiten van Value Trading, op het  naleven van de bekomen vergunning met inbegrip van de voorwaarden en op het naleven van de milieuregelgeving, en zo ja hoe frequent werd er gecontroleerd en werden er onregelmatigheden vastgesteld ? Werd er door Milieu-interventie gecontroleerd op emmissies en op opslag van gevaarlijke producten op de site ?
  • In antwoord op mijn schriftelijke vraag in 2018 werd geantwoord dat de in 2014 gevraagde uitbreiding met een nieuwe installatie voor de productie van goudstaafjes en de toevoeging van een perceel gelegen op het adres Simonsstraat 48 door het college werd geweigerd bij besluit van 6/2/1915, omdat het college van oordeel was dat een uitbreiding van het bedrijf het evenwicht tussen bedrijfigheid en wonen in het woongebied te veel zou verstoren.   Nu het bedrijf zijn activiteiten opschroeft naar een bedrijf klasse 1, is dit voor het college geen aanleiding om negatief te adviseren.  Hoe is dat precies te verklaren ?
  • Wat is de reden waarom de administratieve lus is gevraagd?  Waarin zit precies de wijziging van de aanvraag die aanleiding geeft tot deze administratieve lus ? 
  • Blijven de bezwaren die tijdens het  eerste openbaar onderzoek werden ingediend ook overeind tijdens het tweede openbaar onderzoek, naar aanleiding van de wijziging van de aanvraag ?
  • Kan u nu een gezondheidsonderzoek laten uitvoeren, al of niet i.s.m. AZG of met het Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen, waarvan de resultaten kunnen meegenomen worden bij de vraag naar hervergunning, gezien de dringende vragen van de bewoners en de vele bezwaren?