Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

Besluitenlijst  gemeenteraad

ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 29 november 2021, met voortzetting op 30 november 2021, worden hybride georganiseerd. Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. Deze hybride raadszittingen zijn live te volgen via de website (audio + video). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen. Het bezoekersaantal is beperkt.

 • Opening zitting

  Behandeld
  • De voorzitter licht de werking van de hybride zittingen toe.
  • Programma hybride zittingen.
   • - Er wordt gestart met  de reguliere openbare dagordes van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
   • - Vervolgens komt de besloten dagorde van de gemeenteraad aan bod. Aangezien niemand wenst tussen te komen op dat ene agendapunt, zullen we de geheime stemming houden en moeten we de livestreaming niet onderbreken.  
   • - Vervolgens staat de bespreking van het meerjarenplan van de stad en het OCMW, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en enkele budgetgerelateerde agendapunten, op het programma.
    Deze bespreking verspreiden we over 2 dagen.
   • DAG 1

    1. Algemene toelichting door de burgemeester - ca. 15 minuten
    2. Vraagstelling door de fractievoorzitters - max. 15 minuten per fractie
     (Indien namens de fractie een andere spreker het woord wenst, dient dit te gebeuren binnen de vooropgestelde 15 minuten.)
   • DAG 2

    1. Repliek vanuit het college - ca. 5 minuten per schepen 
    2. Wederwoord vanuit de fracties - max. 10 minuten per fractie
    3. Stemming agendapunten
   • Tenslotte eindigen we op dag 2 met het initiatiefrecht.
  • Notulen vorige zitting
   De notulen van de virtuele zittingen van 18 oktober 2021 zijn digitaal beschikbaar in eBesluitvorming.
 • 41.

  2021_GR_00587 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00229 - van raadslid Sam Van Rooy aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 42.

  2021_GR_00588 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00231 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 43.

  2021_GR_00589 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00232 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 44.

  2021_GR_00595 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00236 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 45.

  2021_GR_00624 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00237 - van raadslid Filip Dewinter aan Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 46.

  2021_GR_00632 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00239 - van raadslid Peggy Pooters aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 47.

  2021_GR_00634 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00240 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 48.

  2021_GR_00648 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00241 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 49.

  2021_GR_00656 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00243 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 50.

  2021_GR_00658 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00245 - van raadslid Sam Voeten aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 51.

  2021_GR_00660 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00247 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 52.

  2021_GR_00661 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00248 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder, Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 53.

  2021_GR_00662 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00249 - van raadslid Sam Van Rooy aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 54.

  2021_GR_00665 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00254 - van raadslid Omar Fathi aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 55.

  2021_GR_00667 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00257 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 1.

  2021_GR_00677 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Verhindering. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2021_GR_00678 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2021_GR_00716 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2021_GR_00714 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 19 oktober 2021-29 november 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2021_GR_00683 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_GR_00684 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_GR_00685 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_GR_00686 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_GR_00687 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_GR_00688 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_GR_00673 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_GR_00712 - De Grote Verbinding - Bisschoppenhoflaan 34, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_GR_00696 - Code van politiereglementen - Wijzigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2021_GR_00697 - Verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2021_GR_00698 - Tijdelijk politiereglement. Voetbalwedstrijd 9 december 2021 - Royal Antwerp Football Club-Olympiakos Piraeus. Veiligheidsmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2021_GR_00693 - Visit Antwerpen. Antwerp City Card - Aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2021_GR_00694 - Ondersteuning. Werk - Compensatiefonds coronamaatregelen. Ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen'. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2021_GR_00695 - Ondersteuning. Werk - Steunpunt Tewerkstelling vzw en DUO for a JOB vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2021_GR_00707 - Ondersteuning. Werk - Iedereen aan het werk. Reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2021_GR_00711 - Ondersteuning. Werk - Horecaopleidingen. GATAM vzw en Horeca Forma Vlaanderen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2021_GR_00715 - Ondersteuning. Werk - POM Antwerpen. Samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk'. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2021_GR_00700 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest. Reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2021_GR_00713 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2021_GR_00682 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2021091827. District Ekeren. Fietsostrade langs Zoomse Weg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2021_GR_00690 - Ondersteuning. Cultuur - LA VOLTA Stage Productions. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2021_GR_00705 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2021_GR_00704 - Ondersteuning. Sport - Gembo BBC vzw. Nominatieve toekenning 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2021_GR_00699 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijk ambtenaren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • BESPREKING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

  Behandeld

  DAG 1
  - Algemene toelichting door de burgemeester  
  - Vraagstelling door de fracties

  1. Groen: Ilse van Dienderen
  2. Vlaams Belang: Sam Van Rooy
  3. PVDA: Peter Mertens
  4. CD&V: Sam Voeten
  5. N-VA: Franky Loveniers
  6. Vooruit: Hicham El Mzairh  
  7. Open VLD: Erica Caluwaerts

  - Repliek vanuit het college

  1. Bart De Wever
  2. Annick De Ridder 
  3. Nabilla Ait Daoud 
  4. Els van Doesburg
  5. Tom Meeuws 
 • 30.

  2021_GR_00691 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2022 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 31.

  2021_GR_00671 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 32.

  2021_GR_00692 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2021 - Kennisneming

  Verdaagd
 • 33.

  2021_GR_00672 - AG Energiebesparingsfonds. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 34.

  2021_GR_00670 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2019. Administratieve correctie - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 35.

  2021_GR_00674 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 3 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 36.

  2021_GR_00689 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 37.

  2021_GR_00668 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling

  Verdaagd
 • 38.

  2021_GR_00669 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 39.

  2021_GR_00706 - Opdracht stadsafgevaardigde - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering. Tweede begrotingswijziging 2021 en begrotingsopmaak 2022 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 40.

  2021_GR_00710 - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplannen 2020-2025. Aanpassing 3 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 69.

  2021_MV_00140 - Mondelinge vraag van raadslid Nordine Saidi Mazarou: nieuwe betoncentrale in Merksem

  Verdaagd
 • 56.

  2021_IP_00254 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Uitbreiden perimeter bloed- en gezondheidsonderzoek naar PFAS

  Verdaagd
 • 57.

  2021_IP_00256 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Uitspraken burgemeester over het overlijden van Mike en Wesley in de fietsparking van het centraal station

  Verdaagd
 • 58.

  2021_MOT_00081 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: Een duidelijk plan van aanpak voor extra noodwoningen en geen uithuiszettingen ten koste van

  Verdaagd
 • 59.

  2021_MOT_00082 - Voorstel tot motie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele: aangaande de uitbreiding van de nachtopvang voor dak en thuisloze personen het hele jaar door.

  Verdaagd
 • 60.

  2021_IP_00273 - Interpellatie van raadslid Nahima Lanjri: Overlijdens Mike en Wesley

  Verdaagd
 • 61.

  2021_IP_00275 - Interpellatie van raadsleden Lise Vandecasteele, Mie Branders: Agentschap zorg en gezondheid over het zorgbedrijf

  Verdaagd
 • 62.

  2021_MOT_00083 - Voorstel tot motie van raadslid Ikrame Kastit: lerarentekort

  Verdaagd
 • 63.

  2021_IP_00276 - Interpellatie van raadsleden Joris Giebens, Ilse van Dienderen: Value Trading - milieuvergunning voor een klasse I bedrijf midden in de stad

  Verdaagd
 • 64.

  2021_IP_00277 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Imade Annouri, Nordine Saidi Mazarou: Glasgow in Antwerpen: zijn het de bewoners die het klimaatplan zullen moeten realiseren? waar blijft het beleid?

  Verdaagd
 • 65.

  2021_IP_00278 - Interpellatie van raadsleden Lise Vandecasteele, Mie Branders: aanpak van geweld tegen vrouwen in Antwerpen

  Verdaagd
 • 66.

  2021_IP_00279 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Decreet privatisering zorg voor onbepaalde tijd uitgesteld

  Verdaagd
 • 67.

  2021_IP_00280 - Interpellatie van raadslid Imade Annouri: Verkeersveiligheid : dodelijke ongevallen aan Berchem Station, tijd voor een heraanleg?

  Verdaagd
 • 68.

  2021_IP_00281 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Imade Annouri: PFAS/PFOS: waar zal de meetcampagne voor onderzoek van PFAS in bloed nu juist lopen?

  Verdaagd
 • Notulen vorige zitting

  Behandeld

  Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 18 oktober 2021, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.