Terug gemeenteraad

ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 29 november 2021, met voortzetting op 30 november 2021, worden hybride georganiseerd. Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. Deze hybride raadszittingen zijn live te volgen via de website (audio + video). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen. Het bezoekersaantal is beperkt.

REGULIERE AGENDA

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken
Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
AG Energiebesparingsfonds
AG Energiebesparingsfonds
AG VESPA
Vastgoed
Maatschappelijke veiligheid
Bestuurlijke handhaving
Ondernemen en Stadsmarketing
Visit Antwerpen
Werk
Sociale dienstverlening
Gemeenschapsvorming
Wonen
Stadsontwikkeling
Mobiliteit
Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving
Cultuur
Onderwijs
Sport

Besloten zitting

A-punten

Maatschappelijke veiligheid
Stafdienst

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

Openbare zitting

A-punten

Financiën
Fiscaliteit / vaststelling
Meerjarenplanning
Stafdienst
AG Energiebesparingsfonds
AG Energiebesparingsfonds
AG VESPA
FIN/JUR
Maatschappelijke veiligheid
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Politiezone Antwerpen
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Sociale dienstverlening
Atlas
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving
Stafdienst

INITIATIEFRECHT

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst