Terug college van burgemeester en schepenen

vr 07/01/2022 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Selectiecentrum

Stafdienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Kinderopvang

Financiën

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Bureau voor Integriteit

B-punten

Bureau voor Integriteit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

Stadstoezicht

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

Sociale dienstverlening

A-punten

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Markten en Foren

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst