Terug districtsraad Deurne

do 21/10/2021 - 20:00 Districtshuis Deurne

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Deurne

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Deurne

openbaar domein
secretariaat

Besloten zitting

B-punten

District Deurne

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties