Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_DRWI_00030 - Legislatuur 2019-2024 - Naamgeving fractie - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 01/04/2021 - 20:00 VIRTUELE ZITTING
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Luk Lemmens, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Lien Moens, districtsraadslid

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00030 - Legislatuur 2019-2024 - Naamgeving fractie - Goedkeuring 2021_DRWI_00030 - Legislatuur 2019-2024 - Naamgeving fractie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Op o.m. vraag van de voorzitter van de districtsraad, na raadpleging van alle fracties tijdens de raadscommissie van 29 maart 2021, en gelet op het attest van Vooruit nationaal ondertekend door Conner Rousseau, de nationaal voorzitter, Melissa Depraetere, de fractievoorzitter voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Hannelore Goeman, de fractievoorzitter van het Vlaams Parlement, dewelke toestemming geeft aan de fractieleden van sp.a in de districtsraad van Wilrijk om voortaan de fractienaam Vooruit te gebruiken, evenals een attest van de sp.a fractie in de districtsraad van Wilrijk ondertekend door alle districtsraadsleden van de sp.a fractie waarin zij bevestigen dat zij vanaf 23 maart 2021 in de districtsraad van Wilrijk wensen deel uit te maken van de politieke fractie Vooruit, wordt dit geagendeerd op de eerstkomende districtsraad.

Juridische grond

Artikel 36 van het decreet lokaal bestuur.

Aanleiding en context

Tijdens de installatievergadering op 8 januari 2019 (jaarnummer 8) nam de districtsraad kennis van de samenstelling - welk normaal geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de districtsraad -  en naamgeving van de fracties tijdens de legislatuur 2019-2024.

Op zondag 21 maart 2021 veranderde sp.a officieel van naam en werd deze gewijzigd in Vooruit (met als schrijfwijze een hoofdletter V en de rest van de naam in kleine letters).

Op woensdag 24 maart 2021 ontving de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris een mail van districtsraadslid Martine Depauw, fractieleider sp.a in de Wilrijkse districtsraad, met onder meer volgende inhoud: "Uiteraard wil onze sp.a fractie in Wilrijk vanaf heden ook verder gaan onder de naam Vooruit.”

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat de fractie sp.a met ingang vanaf heden de naam Vooruit gebruikt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • naamsverandering sp a Vooruit attest Nationaal
  • naamsverandering sp a Vooruit attest fractieleden Wilrijk