Terug districtsraad Wilrijk

do 03/06/2021 - 20:00 VIRTUELE ZITTING

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
lokaal jeugdbeleid

AG VESPA

Stadsprojecten

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen

Besloten zitting

A-punten

District Wilrijk

openbaar domein