Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00049 - Vervoerplan 2021 - Pleidooi voor behoud van buslijn 22 in zijn huidige vorm - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00049 - Vervoerplan 2021 - Pleidooi voor behoud van buslijn 22 in zijn huidige vorm - Kennisneming 2021_DRWI_00049 - Vervoerplan 2021 - Pleidooi voor behoud van buslijn 22 in zijn huidige vorm - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Gekoppelde initiatiefrechten

Aanleiding en context

In het kader van het project 'basisbereikbaarheid' wordt het openbaar vervoernet over gans Vlaanderen hertekend. Zoals de voorstellen ter zake nu op tafel liggen, betekent dat voor Wilrijk onder meer dat buslijn 22 Groenplaats - Valaar - UZA zou worden beperkt tot het traject Antwerpen centrum - crematorium. Het gedeelte Valaar - UZA, waarop onder meer een woonzorgcentrum, een dienstencentrum en een service residentie zijn gelegen, zou vervallen. Er is niet voorzien in een vervangende bediening.

Naar aanleiding daarvan, dienden in de zitting van de districtsraad van 7 januari 2021 districtsraadsleden van meerderheid en oppositie interpellaties in (jaarnummers 3 en 5). Dit gaf aanleiding tot de volgende, door de districtsraad unaniem aangenomen motie (jaarnummer 2):

"De Wilrijkse districtsraad vraagt aan het Wilrijkse districtscollege om De Lijn en het Antwerpse stadsbestuur te adviseren de huidige buslijn 22 te behouden, minstens dat er naar een afdoende oplossing wordt gezocht voor onder andere de bewoners van de rust- en verzorgingstehuizen op dat traject en zolang een dergelijke afdoende oplossing niet werd gevonden noch operationeel zou zijn niet te willen overgaan tot het afschaffen of inkorten van desbetreffende buslijn 22.".

Gevolg gevend aan de unanieme motie van de districtsraad, heeft het districtscollege op 18 januari 2021 (jaarnummer 15) een vraag gesteld aan het college. Tevens werd op 26 januari 2021 namens het districtscollege een brief gezonden aan de Vervoerregioraad Antwerpen.

Argumentatie

Op 6 mei 2021 ontving het districtssecretariaat het antwoord van de Vervoerregioraad (zie bijlage). Op 12 mei 2021 ontving het districtssecretariaat tevens antwoord van de schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie.

Het is wenselijk dat de districtsraad kennis neemt van deze antwoorden.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van:

  • de brief zonder datum van de Vervoerregioraad Antwerpen, ontvangen op 6 mei 2021;
  • de brief van 7 mei 2021 van de schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, ontvangen op 12 mei 2021.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.