Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00051 - Buurtbouwers - Ondersteuning. Opheffing toelagereglement Wijk- en Burgerinitiatieven Wilrijk. Nieuwe ondersteuningsreglementen - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00051 - Buurtbouwers - Ondersteuning. Opheffing toelagereglement Wijk- en Burgerinitiatieven Wilrijk. Nieuwe ondersteuningsreglementen - Goedkeuring 2021_DRWI_00051 - Buurtbouwers - Ondersteuning. Opheffing toelagereglement Wijk- en Burgerinitiatieven Wilrijk. Nieuwe ondersteuningsreglementen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen met betrekking tot het reglement 'Financiële ondersteuning voor bevordering sociale cohesie' worden verrekend op boekingsadres

 • uitgaven 2021:  investeringen - doelstelling 2WIL010103A00000 (buurtbouwers/straat- en wijkfeesten) - budgetplaats 5086000000 - budgetpositie 664800.

De financiële gevolgen met betrekking tot het reglement van Buurtbouwers ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, d.w.z. de 15 vermelde nieuwe ondersteuningsproducten (namelijk de activiteiten Kleine activiteit, Grote activiteit, Samen_grote activiteit, Cinemastraat, Varia-activiteit, Herfstpoets, Lentepoets, Beloning verdeelpunten, Korte speelstraat, Lange speelstraat, Poetsactie, Wijkkrantje en Burendag, en de projecten voor Werkingsmiddelen en Infrastructuur) worden verrekend op boekingsadres:

 • uitgaven 2021: exploitatie - doelstelling 2WIL010103A00000 (buurtbouwers/straat- en wijkfeesten) - budgetplaats 5086000000 - budgetpositie 6141, 6496499, 6496500, 6496600 en 6496800;
 • ontvangsten 2020-2021: functiegebied 2WIL010901A00000 (begroting in evenwicht) - budgetplaats 5080100000 - budgetpositie 700.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van  29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de  binnengemeentelijke decentralisatie.  Artikel 6 bepaalt dat volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven worden overgedragen aan de districtsraden:

 • aanvullende regels voor inspraak en participatie over het lokaal beleid;
 • het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk-of burgerinitiatieven;
 • het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;
 • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Aanleiding en context

Op 3 oktober 2019 (jaarnummer 86) keurde de districtsraad het toelagereglement wijk- en burgerinitiatieven Wilrijk goed.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Wilrijk 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

Op 6 mei 2021 (jaarnummer 39) keurde de districtsraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het districtscollege keurde op 15 maart 2021 (jaarnummer 60) een principebeslissing speelstraten goed.

De districtsraad keurde op 28 februari 2008 (jaarnummer 295) het reglement op de toelage voor wijkkrantjes Wilrijk goed.

De districtsraad keurde op 26 juni 2008 (jaarnummer 919) het reglement op de toelage voor wijkwebsites Wilrijk goed. Dit reglement wordt met dit besluit opgeheven.

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord wenst het districtsbestuur van Wilrijk in te zetten wijk - en burgerinitiatieven. Om bewoners en scholen maximaal te ondersteunen bij het nemen van initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie, werd naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid  onder de noemer Buurtbouwers nieuwe ondersteuningsreglementen opgesteld voor wijk- en burgerinitiatieven.

Onderstaande reglementen onderscheiden volgende soorten ondersteuning:

 • Activiteiten
  • Kleine Activiteit
  • Grote Activiteit
  • Samen_groot Activiteit
  • Cinemastraat
  • Varia-activiteit
  • Poetsactie
  • Burendag
  • Wijkkrantje
  • Lentepoets
  • Herfstpoets
  • Beloning voor verdeelpunten
  • Korte speelstraat
  • Lange speelstraat
 • Projecten
  • werkingsmiddelen
  • infrastructuur

Looptijd van de reglementen: 6 september 2021 tot en met 31 december 2025, maar jaarlijks evalueerbaar.

Argumentatie

Het district Wilrijk wil met de verschillende reglementen wijk- en burgerinitiatieven ondersteunen, waarbij de deelname aan de samenleving en de sociale cohesie in wijken en straten wordt bevorderd. De verschillende ondersteuningsreglementen worden ondergebracht onder de noemer Buurtbouwers.

Het  huidige toelagereglement Wijk- en Burgerinitiatieven Wilrijk wordt herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid en er worden 5 nieuwe producten toegevoegd, namelijk

 • Cinemastraat;
 • Herfstpoets;
 • Beloning verdeelpunten;
 • Varia-activiteit;
 • Wijkkrantje.

Juridische grond

Het reglement toelating tijdelijk gebruik van een straat als speelstraat, goedgekeurd met het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2021 (jaarnummer 89).

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 dat het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt door onder andere de inrichting van speelstraten te voorzien.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist het toelagereglement Wijk- en Burgerinitiatieven Wilrijk van 3 oktober 2019 (jaarnummer 86) op te heffen vanaf 6 september 2021.

Artikel 2

De districtsraad beslist het reglement op de toelage voor wijkwebsites van 26 juni 2008 (jaarnummer 919) op te heffen vanaf 6 september 2021.

Artikel 3

De districtsraad beslist het reglement op de toelage voor wijkkrantjes Wilrijk van 28 februari 2008 (jaarnummer 295) op te heffen vanaf 6 september 2021.

Artikel 4

De districtsraad keurt het reglement 'Grote Activiteit', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 5

De districtsraad keurt het reglement 'Kleine Activiteit', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 6

De districtsraad keurt het reglement 'Samen_Groot Activiteit', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 7

De districtsraad keurt het reglement 'Cinemastraat', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 8

De districtsraad keurt het reglement 'Varia-activiteit', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 9

De districtsraad keurt het reglement 'Poetsactie', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 10

De districtsraad keurt het reglement "Burendag", ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 11

De districtsraad keurt het reglement 'Wijkkrantje', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 12

De districtsraad keurt het reglement 'Lentepoets', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 13

De districtsraad keurt het reglement 'Herfstpoets', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 14

De districtsraad keurt het reglement 'Beloning voor verdeelpunten', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 15

De districtsraad keurt het reglement 'Korte speelstraat', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 16

De districtsraad keurt het reglement 'Lange speelstraat', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 17

De districtsraad keurt het reglement 'Project werkingsmiddelen', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 18

De districtsraad keurt het reglement 'Project Infrastructuur', ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven, goed. Dit reglement gaat in op 6 september 2021 en eindigt op 31 december 2025. Dit reglement is jaarlijks evalueerbaar.

Artikel 19

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 20

De districtsraad geeft opdracht aan

Stadsbeheer/stadsreinigingIn samenwerking met het district uitvoering geven aan de Lentepoets, Herfstpoets en Poetsactie