Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00055 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00055 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming 2021_DRWI_00055 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokale inspraak en participatie.

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 16 juli 2007 de wijze van communicatie van de bestuurshandelingen van de adviesraden goed (jaarnummer 2247). De verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de bevoegde districtsschepen, de secretariaten van de andere adviesraden en de districtssecretaris voor mededeling aan het districtscollege en de districtsraad.

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad onder andere het kader voor de vernieuwde werking van de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren goed.

Op 5 december 2013 (jaarnummer 85) keurde de districtsraad de vernieuwde werkwijze goed voor het adviesorgaan cultuur.

Op 5 juni 2014 (jaarnummer 59) keurde de districtsraad de vernieuwe werkwijze goed voor het adviesorgaan sport.

Op 9 oktober 2014 (jaarnummer 104) keurde de districtsraad de oprichting van de districtsjeugdraad Wilrijk als adviesraad goed.

Op 4 december 2014 (jaarnummer 128) keurde de districtsraad het specifiek werkkader goed voor de Wilrijkse Adviesraad Senioren.

Argumentatie

Het is wenselijk dat het districtscollege en de districtsraad kennis nemen van de verslagen van de vergaderingen van de verschillende adviesraden.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende verslagen:

organisatie datum vergadering
Jeugdraad Wilrijk23 maart 2021
27 april 2021
Wilrijkse Adviesraad voor senioren8 maart 2021
12 april 2021
Sportraad

Geen

Adviesraad cultuurGeen

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Verslag jeugdraad Wilrijk maart 2021.pdf
  • Verslag jeugdraad Wilrijk april 2021.pdf
  • 20210308_verslag_WAS.pdf
  • 20210412_verslag_WAS.pdf